Despre Unitatea creștinilor, cu părintele Vasile Mihoc

În cadrul ediției sibiene a emisiunii Atlas Biblic de la Radio Trinitas, părintele Vasile Mihoc a tâlcuit partea ultimă a capitolului al XVII-lea din Evanghelia de la Ioan, insistând asupra felului în care Mântuitorul Iisus Hristos S-a rugat pentru „ca toți să fie una, precum Eu și Tatăl una suntem”. Puteți citi mai jos un rezumat al celor mai importante idei expuse de părintele Mihoc despre unitatea creștinilor în Duh și în Adevăr:

„Mântuitorul Se roagă ca toți să fie una, nu numai unii, nu numai unități temporare și parțiale între unii creștini. Toți să fie una! Și nu cu o unitate oarecare, omenească, ci cu una din puterea, prin lucrarea și după chipul Sfintei Treimi.

Unitatea între creștini aici își are izvorul și puterea: în unirea lor cu Dumnezeul Cel treimic. Așa vrea Mântuitorul ca creștinii să fie una: „ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”. Lipsa de unitate aduce lipsa de credibilitate. Toată lumea va recunoaște că creștinii sunt cu adevărat ucenicii lui Hristos dacă vor avea dragoste unii față de alții – a spus-o Mântuitorul foarte clar. Avem această mărturie din vechime că păgânii prigonitori, privind la creștini, spuneau – cu ură, dar și cu gelozie – : Priviți-i cum se iubesc! Aceasta era puterea Bisericii în vremea persecuțiilor: iubirea între creștini. Prin aceasta au biruit ei lumea și au prevalat asupra prigonitorilor. Mântuitorul spune foarte clar că credibilitatea Bisericii vine din unirea creștinilor întreolaltă – o unire avându-și puterea în unitatea Sfintei Treimi!

Până azi, dezunirea creștinilor este un scandal

Unitatea creștină nu-și poate avea originea decât în Dumnezeu și în unitatea Sfintei Treimi. De aici vine puterea. Sfânta Treime este și modelul, dar și izvorul unității.

Să nu confundăm dorința adâncă a creștinilor de reunire, de revenire la unitate, cu planurile unei unități exterioare a lumii, în care nu contează Adevărul. În această rugăciune a Mântuitorului este vorba de o unitate în Adevăr, în Adevărul unic Care este Hristos și revelația pe care El o reprezintă. Cuvântul Lui, Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos ca persoană, lucrarea Sa mântuitoare, acestea sunt temeiurile unității, nu altceva. Nu poți să faci o unitate artificială între oameni de diferite religii și să pretinzi că sunt una când ei sunt nu numai diverși, dar într-o vădită opoziție unii față de alții. Este o unitate a minciunii, care nu este o unitate, ci este o falsă unitate.

O unitate în Adevăr! Să reținem acest lucru, că adevărata unitate creștină nu poate fi decât în Dumnezeu, avându-și puterea în unitatea Sfintei Treimi și având ca temei Adevărul dumnezeiesc.

Această afirmație a Mântuitorului e continuată mai departe spunând că, de fapt, creștinii au primit puterea să trăiască în unitate: și Slava pe care Tu mi-ai dat-o le-am dat-o lor, ca să fie una precum Noi una suntem. Această „doxa”, slava pe crae le-a dat-o este Harul: Hristos dă ucenicilor Săi harul Său, puterea Sa, slava Sa, astfel încât ei să poată păstra și promova această unitate. Și Mântuitorul spune încă o dată aici: „precum Noi una suntem”; „ca să fie una precum Noi una suntem”. Cât de importantă este această insistență! Cât de serios trebuie s-o pună la inimă fiecare creștin și să înțeleagă cî orice lucrare împotriva unității este un mare păcat! Domnul ne vrea cu tot dinadinsul să rămânem în dragostea Lui și în dragoste unii față de alții, adică în adevărata unitate după chipul unității Sfintei Treimi! „Eu întru ei și Tu întru Mine, ca ei să fie desăvârșiți întru unime”, din nou o spune Mântuitorul! A spus-o în versetul 21 și, în versetul 23, din nou această unitate: Tatăl în Fiul, Fiul în Tatăl, dar și „Eu întru ei și ei întru Noi”. Este o comuniune desăvârșită, nu una exterioară. O comuniune întemeiată în lucrarea lui Dumnezeu în Hristos, prin Care toți sunt chemați la harul Mântuirii. Și, din nou, spune: „și să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit pe ei precum pe Mine”. Adică să recunoască lumea în prezența și în unitatea creștinilor faptul că Hristos este trimisul Tatălui, Mântuitorul lumii, și că Tatăl Îl iubește pe Fiul și Tatăl îi iubește pe credincioși. Toate aceste, vedeți, exprimate stăruitor, dar mereu cu noi nuanțe. Așa este exprimarea Evangheliei de la Ioan: avem impresia că se repetă ce s-a spus mai înainte, dar se repetă cu ceva în plus. Este ca o spirală care merge crescând, merge în sus, și înțelegem tot mai mult și mai adânc taina cuvintelor exprimate atât de extraordinar de către Hristos.

În ultima parte a capitolului XVII al Evangheliei de la Ioan este un nou prag: aici Mântuitorul S-a rugat ca ucenicii Săi să fie toți una. S-a rugat apoi ca și cei ce vor crede prin cuvântul ucenicilor – adică toți creștinii dintotdeauna – să fie una, pentru ca, astfel, să dea o mărturie autentică despre Hristos, trimisul Tatălui, despre iubirea Tatălui și, astfel, lumea să creadă, adică creștinii, Biserica să aibă credibilitate în fața lumii”, a afirmat părintele Vasile Mihoc.

Emisiunea Atlas Biblic se difuzează de luni până vineri la ora 20:30 pe Radio Trinitas, ediția sibiană, care-l are ca invitat pe părintele Mihoc, putând fi audiată miercurea sau, oricând, în arhiva online a radioului Patriarhiei Române.

3 thoughts on “Despre Unitatea creștinilor, cu părintele Vasile Mihoc

  1. a aminti despre versetele din Biblie unde e vorba despre unitate, dar a nu menționa și pe acelea în care se face referință la ferirea de omul eretic, este o mare problema în ziua de astăzi când suntem invadați de legiunile globalisto-ecumeniste care încearcă distrugerea Bisericii

    1. Părintele a menționat clar că unire nu poate fi decât în Duh și în Adevăr și numai atunci când voiește Domnul, nu oamenii…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *