Duminica întâi după Rusalii: Dacă dorești binele alor tăi, cum ai putea să ignori cel mai mare bine, care este dobândirea mântuirii? Toți să ne facem mărturisitori și să facem din toți membrii familiilor noastre niște oameni care Îl caută pe Hristos, a îndemnat Pr Vasile Mihoc în predica de la Catedrala din Sibiu

În Duminica Întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, când, în anul 2022, se lasă secul pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în bisericile ortodoxe s-au citit în cadrul Sfintei Liturghii pasaje din Evanghelia de la Matei, capitolul 10, versetele 32 – 33, 37 – 38 și capitolul 19, versetele 27 – 30, în care se vorbește despre Urmarea lui Hristos. În premieră în acest an, părintele prof. univ. dr. Vasile Mihoc a fost invitat să predice la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Timp de jumătate de oră, eruditul specialist în Studiul Noului Testament a vorbit despre nevoia de a-L mărturisi pe Mântuitorul Iisus Hristos atât în societate, cât și în propria familie și în propriul anturaj. În acest sens, a amintit faptul că până astăzi, la nivel mondial, creștinismul este cea mai persecutată religie, existând un număr mare de martiri care, fiind puși să aleagă între viața pământească și credința în Fiul lui Dumnezeu, aleg Viața cea Veșnică, pierzându-și-o pe cea trecătoare. Un exemplu cunoscut, și aproape contemporan, de creștin care a „iubit pătimirea”, renunțând la slava omenească pentru a-L mărturisi pe Hristos în plină perioadă comunismului ateist din URSS – și asumându-și toate consecințele ce decurgeau din aceasta – este cel al Sfântului Ierarh Luca al Crimeei, un medic și păstor de suflete care a fost canonizat de Biserica Ortodoxă.

„Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința Adevărului! Asta vrea Dumnezeu și chemarea noastră de a fi mărturisitori se înscrie în cadrul Voinței lui Dumnezeu de mântuire a lumii. Dumnezeu vrea mântuirea întregii lumi, iar noi avem aici o parte importantă. Toți să ne facem mărturisitori și să facem din toți membrii familiilor noastre niște oameni care se află pe calea sfințirii, niște oameni care Îl descoperă și Îl caută pe Hristos! Dacă dorești binele alor tăi, cum ai putea să ignori cel mai mare bine, care este dobândirea mântuirii?”, s-a întrebat, retoric, părintele Vasile Mihoc.

Lectură biblică:

APOSTOLUL: „Care prin credinţă, au biruit împărăţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, Au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari în război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă; Unele femei şi-au luat pe morţii lor înviaţi. Iar alţii au fost chinuiţi, neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere; Alţii au suferit batjocură şi bici, ba chiar lanţuri şi închisoare; Au fost ucişi cu pietre, au fost puşi la cazne, au fost tăiaţi cu fierăstrăul, au murit ucişi cu sabia, au pribegit în piei de oaie şi în piei de capră, lipsiţi, strâmtoraţi, rău primiţi. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, şi în munţi, şi în peşteri, şi în crăpăturile pământului. Şi toţi aceştia, mărturisiţi fiind prin credinţă, n-au primit făgăduinţa, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârşirea.

De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte. Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu”. (Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, cap. 11, 33-40; 12, 1-2)

EVANGHELIA: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. (…) Cel ce iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Şi cel ce nu-şi ia crucea şi nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine”. (Matei 10, 32-33; 37-38)

„Atunci Petru, răspunzând, I-a zis: Iată noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat Ţie. Cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis: Adevărat zic vouă că voi cei ce Mi-aţi urmat Mie, la înnoirea lumii, când Fiul Omului va şedea pe tronul slavei Sale, veţi şedea şi voi pe douăsprezece tronuri, judecând cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau fraţi, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau copii, sau ţarine, pentru numele Meu, înmulţit va lua înapoi şi va moşteni viaţa veşnică. Şi mulţi dintâi vor fi pe urmă, şi cei de pe urmă vor fi întâi”. (Matei 19, 27-30)

VIDEO:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *