Duminica a IV-a după Rusalii, a vindecării slugii sutașului: Credința este lumina care ajunge din sufletul nostru până la Cer! Cine se roagă cu credință primește răspuns de la Dumnezeu, afirmă ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în predica sa. Bonus: o tâlcuire a părintelui Eugen Tănăsescu la Radio Dobrogea

În duminica a IV-a după Rusalii, în bisericile ortodoxe se citește în cadrul Sfintei Liturghii pericopa evanghelică referitoare la Vindecarea slugii sutașului. (Matei 8, 5-13) Vom lectura împreună Apostolul și Evanghelia acestei duminici, după care vom poposi în Arhiepiscopia Tomisului pentru a asculta predica rostită de Arhiepiscopul Teodosie la Biserica „Sfinții Epictet și Astion” din Constanța pe data de 10 iulie 2022, precum și o emisiune explicativă realizată la Radio Dobrogea de purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, părintele Eugen Tănăsescu.

Apostolul:
„Fraților, izbăvindu-vă de păcat, v-ați făcut robi ai dreptății. Omenește vorbesc, pentru slăbiciunea trupului vostru. Căci, precum ați făcut mădularele voastre roabe necurăției și fărădelegii, spre fărădelege, tot așa faceți acum mădularele voastre roabe dreptății, spre sfințire. Căci, atunci când erați robi ai păcatului, erați liberi față de dreptate. Deci ce roadă aveați atunci? Roade de care acum vă e rușine; pentru că sfârșitul acelora este moartea. Dar acum, izbăviți fiind de păcat și robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveți roada voastră spre sfințire, iar sfârșitul, viață veșnică. Pentru că plata păcatului este moartea, iar harul lui Dumnezeu, viața veșnică, în Hristos Iisus, Domnul nostru.” (Romani 6, 18-23)

Evanghelia:
„În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de El un sutaș, rugându-L și zicând: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănog, chinuindu-se cumplit. Și i-a zis Iisus: Venind îl voi vindeca. Dar sutașul, răspunzând, I-a zis: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai spune un cuvânt și se va vindeca sluga mea. Că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și-i spun acestuia: Du-te, și se duce; și celuilalt: Vino, și vine; și slugii mele: Fă aceasta, și face. Auzind, Iisus S-a minunat și a zis celor ce veneau după El: Adevărat grăiesc vouă: Nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov în Împărăția Cerurilor. Iar fiii Împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: Du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.” (Matei 8, 5-13)

Tâlcuire a ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Duminica a IV-a după Rusalii (Anului Domnului 2022, 10 iulie):

„Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul casei mele: zi numai cu cuvântul și se va tămădui slujitorul meu! (…) Sfânta Evanghelie ne prezintă astăzi momentul întâlnirii Mântuitorului cu un sutaș, un comandant roman care avea o slugă bună și credincioasă și care era pe moarte, slăbănog – cum zice el -, chinuindu-se cumplit sluga acestui sutaș.

Și Mântuitorul îi spune: Venind, o voi vindeca pe această slugă la care ții atât de mult!

Dar, sutașul, fiind păgân, și-a dat seama că nu se cuvine să intre Mântuitorul, Care era dintre evrei, care aveau Legea, care aveau Poruncile, cum să intre în casa lui, care era pângărită de păgânătate? De aceea I-a și spus: Doamne, eu nu sunt vrednic ca să vii la mine, dar știu că dacă vei spune și numai cu cuvântul, se va tămădui sluga mea!

Sutașul avea o credință atât de puternică, venind să-L întâmpine pe Mântuitorul la intrarea Lui în Capernaum. Și Mântuitorul îi vedea credința, îi știa și sufletul sincer. Sigur, nu putea să devină dintr-o dată altceva, că era tot soldat roman păgân! Dar credința (acestuia) era mai mare decât a iudeilor care-L așteptau pe Mesia (dar nu toți recunoșteau mesianitatea lui Iisus Hristos, n.r.). De aceea, Mântuitorul auzind aceste cuvinte – Să zici numai cu cuvântul, Doamne, și se va tămădui sluga mea! -, S-a îndreptat către mulțimea care-L însoțea și le-a spus lor: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am aflat atâta credință! De aceea, vă spun vouă – a zis Mântuitorul – că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor ședea la masă cu Avram și cu Isaac, cu patriarhii Vechiului Testament, care au vorbit cu Dumnezeu, care s-au întâlnit cu Dumnezeu și cărora Dumnezeu le-a dat făgăduința Vieții celei Veșnice.

Și, iată, nu numai iudeii care au primit Legea și care o țineau mai mult formal – pentru că fariseii și căpeteniile preoților erau lipsiți de smerenie, și fără smerenie nimeni nu poate să-L primească pe Dumnezeu în sufletul și în inima sa! – (au parte de milostivirea lui Dumnezeu, ci și neamurile până atunci păgâne, n.r.), sutașul, deși era comandant, a venit și a căzut în genunchi în fața Mântuitorului, s-a smerit, și smerenia unită cu credința au adus roade atât de frumoase!

El, în primul rând, auzise câte minuni a făcut Iisus. Oamenii vorbeau despre minunile lui Iisus. Iudeii cei simpli și curați au părăsit sinagogile și mergeau cu miile după Iisus, se duceau în pustiu să-L asculte și rosteau aceste cuvinte: Acesta ne învață pe noi ca Unul Care are putere, nu cum ne învață fariseii! De aceea uitau și de hrană. Mântuitorul le-a vorbit chiar de dimineața până seara mulțimilor și nu se săturau să-L asculte, se hrăneau cu cuvintele Lui pline de învățătură, de înțelepciune, de dragoste, de lumină sfântă, care aduceau credința în sufletele lor.

Și, iată, până și păgânii erau mai credincioși decât fariseii și cei care răspundeau de Lege! Și, atunci, Mântuitorul i-a spus sutașului: Să fie după credința ta! Și după credința lui a fost, că s-a tămăduit slujitorul în ceasul acela în care a zis Mântuitorul „să fie după credința ta!”.

De aceea, credința este lumina care ajunge din sufletul nostru până la Cer! Cine se roagă cu credință primește răspuns de la Dumnezeu. Cine se roagă doar cu vorba, nu și cu sufletul și cu inima, nu primește nimic! De aceea și spune proorocul Isaia: poporul acesta Mă cinstește numai cu buzele, dar cu inima lor este departe de Mine!, le zicea Isaia contemporanilor săi care erau formaliști. Iată, acest păcat a ajuns până la noi, ca oamenii să-și aducă aminte de Dumnezeu, dar să se ocupe de treburile lor și nu de sufletele lor. Sunt, însă, și oameni care țin la suflet și la credință atât de mult încât fac orice jertfă pentru aceasta”, a explicat ierarhul tomitan, dându-i ca exemplu în continuare pe Sfinții mucenici Epictet și Astion, ocrotitorii bisericii constănțene în care a fost rostită această predică. (VIDEO începând cu min. 2:34:15)

Ascultați și emisiunea „Cuvânt Dobrogean”, realizată de Pr. Eugen Tănăsescu, intitulată „Credința și Rugăciunea pentru aproapele fac minuni”, în care se tâlcuiește pericopa evanghelică a vindecării slugii sutașului! VIDEO:

Vindecarea robului unui sutaș
(de Ana Ruse)
Un sutaș iubit de oameni
A dat din avutul său
La zidirea sinagogii.
Având robul bolnav rău,
A dorit o vindecare
Ca să nu mai stea în pat
De la Cel Ce-avea să fie
De un ucenic trădat.
Cu nădejdea-i fără margini
În puterea lui Iisus,
I-a cerut numai o vorbă
Pentru dragul lui supus.
Domnul laudă sutașul
Că nicicând în Israel
N-a-ntâlnit așa credință
Cum avea romanul, el!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *