27 decembrie: A treia zi de Crăciun. Sfântul Întâi-Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Pomenirea Sfinților Mucenici Teodor și Teofan Scrișii. VIDEO

1.Pomenirea Sfântului Întâiului Mucenic și Arhidiacon ȘTEFAN

Ștefan a fost rudenia Apostolului Pavel și unul dintre iudeii ce trăiau în ținuturile elinești. Ștefan a fost întâiul dintre cei 7 diaconi aleși și rânduiți de Sfinții Apostoli spre slujirea săracilor din Ierusalim. Pentru aceea este și numit arhidiacon. Cu puterea Sfântului Duh, Ștefan lucra minuni mari în popor. Iudeii cei zăbavnici la credință se sfădeau totdeauna cu el, dar totdeauna erau biruiți de înțelepciunea și puterea Duhului Ce lucra printr-însul. Atunci, făcuți de rușine, cei deprinși cu toată defăimarea și ocara au ațâțat pe popor și pe bătrânii poporului împotriva nevinovatului Ștefan, defăimându-l că ar fi hulit împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise. Au aflat degrabă și martori mincinoși care să întărească cele spuse de ei.

Atunci, Ștefan a stat înaintea norodului și cu toții au văzut fața lui ca o față de înger (Fapte 6:15), ce strălucea de lumina darului, precum strălucise odinioară fața lui Moise atunci când a grăit cu Dumnezeu. Ștefan și-a deschis gura sa și a înșiruit mulțimea facerilor de bine și minunilor pe care Dumnezeu le-a arătat încă de la început poporului lui Israel, precum și mulțimea fărădelegilor și răzvrătirilor poporului împotriva lui Dumnezeu. El i-a mustrat mai vârtos pentru uciderea Domnului nostru Iisus Hristos, numindu-i vânzători și ucigători (Fapte 7:52).

Și, în vreme ce ei își scrâșneau dinții, Ștefan a privit și a văzut cerurile deschise și slava lui Dumnezeu. Și ceea ce a văzut a vestit și iudeilor: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu (Fapte 7:56). Atunci, oamenii cei pizmași l-au scos în afara cetății și l-au ucis cu pietre. Între prigonitori se afla și Saul, rudenia sa, ce avea să se numească mai pe urmă Apostolul Pavel.
În vremea aceea, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, stând pe o piatră depărtată împreună cu Sfântul Ioan Teologul, privea mucenicia întâiului mărturisitor al adevărului Fiului și Dumnezeului ei și se ruga lui Dumnezeu pentru Ștefan. Aceasta s-a făcut la un an după Pogorârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor.

Gamaliil, o căpetenie a iudeilor, care în taină era și el creștin, a luat într-ascuns trupul Sfântului Ștefan și l-a îngropat pe moșia sa. Astfel s-a săvârșit cu cinste întâiul mucenic al lui Hristos, mergând să se sălășluiască întru Împărăția lui Hristos Dumnezeu.

2.Pomenirea Sfinților Mucenici Teodor și Teofan Scrișii

Teodor și Teofan au fost frați de sânge, născuți în Palestina și au deprins cu sârguință toată înțelepciunea lumească și duhovnicească. Ei au fost monahi în obștea Sfântului Sava cel Sfințit, iar, mai pe urmă, au fost rânduiți prezbiteri. Teodor și Teofan au pătimit cumplit pentru apărarea icoanelor sub trei împărați: Leon Armeanul, Mihail Balbus și Teofil. Smintitul împărat Teofil i-a bătut cu mâinile sale și a poruncit să li se pecetluiască pe fețe cu fierul înroșit stihuri pline de batjocură, pentru care au fost numiți „Scrișii”. Mai pe urmă au fost aruncați în temniță în Apameea Bitiniei, unde Teodor a și murit de pe urma durerilor și a rănilor. Iar Teofan, fiind slobozit în zilele Împăraților Teodor și Mihail, a fost sfințit Mitropolit al Niceei de către Patriarhul Metodie. Sfântul Teodor a murit în anul 833. Acești slăviți frați au pătimit pentru Hristos și au primit de la Dânsul minunată răsplată întru Împărăția cea veșnică a luminii.

Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici: Proloagele de la Ohrida, vol. II, ed. Egumenița, p. 842-843.

Ascultați un cuvânt plin de iubire al Părintelui Pimen Vlad de la O Chilie Athonită legat de Crăciun și de sfinții care au jucat un rol important în Nașterea Domnului sau pe care îi sărbătorim în apropierea acestor sfinte zile! VIDEO:

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *