1 Ianuarie: Tăierea-împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Celor care îi poartă numele, toate urările de bine! VIDEO

Tăierea-împrejur a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos

În ziua a opta după Nașterea Sa, dumnezeiescul Prunc a fost adus la Templu și tăiat împrejur, după Legea ce era în Israel din vremea lui Avraam. Cu prilejul acesta I s-a dat numele de Iisus, nume pe care Arhanghelul Gavriil l-a vestit Preasfintei Fecioare Maria. Tăierea-împrejur din Vechiul Testament a fost preînchipuirea Botezului din Noul Testament. Tăierea-împrejur a Domnului nostru vădește că El a primit cu adevărat asupra Sa trupul omenesc și nu doar o închipuire a acestuia, după cum au învățat mai târziu ereticii despre Dânsul. Domnul nostru a primit tăierea-împrejur și pentru aceea că voia să împlinească toată Legea, pe care El Însuși a dat-o prin prooroci și drepți. Împlinind Legea scrisă, El a înlocuit-o cu Botezul în Biserica Sa cea Sfântă, după cum s-a propovăduit de către Apostolul Pavel: Că în Hristos Iisus nici tăierea-împrejur, nici netăierea-împrejur, ci făptura cea nouă (Galateni 6:15). (În calendarul liturgic al Bisericii, acest Praznic al Tăierii-împrejur a Domnului nu are nici înainte-prăznuire, nici odovanie.)

Sfântul Vasile s-a născut în vremea domniei Împăratului Constantin. Pe când nu era încă botezat, a viețuit 15 ani în Atena, unde a deprins filosofia, retorica, astronomia și toate celelalte științe lumești ale vremii sale. Tovarășii săi erau Grigorie Teologul și Iulian, împăratul apostat de mai târziu. La anii vârstniciei sale a primit botezul în râul Iordan împreună cu Ebulios, dascălul său de mai înainte.

Sfântul Vasile a fost episcop al Cezareei Capadociei vreme de aproape 10 ani și și-a săvârșit viața cea pământească după 50 de ani de la nașterea sa. A fost un mare apărător al Ortodoxiei, minunată făclie de curăție duhovnicească, râvnitor al viețuirii de închinare, mare cuget teologic și un mare ziditor și stâlp al Bisericii lui Dumnezeu.

Sfântul Vasile și-a agonisit după vrednicie numirea de „Mare”. În slujbele bisericești se vorbește despre dânsul ca despre „albina Bisericii lui Hristos, care celor credincioși le adună miere și cu acul său înțeapă pe eretici”. S-au păstrat multe dintre scrierile acestui Părinte al Bisericii: scrieri teologice, apologetice, ascetice și canonice, precum și Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie ce-i poartă numele. Această Dumnezeiască Liturghie se slujește de 10 ori pe an: la 1 Ianuarie, ziua de prăznuire a Sfântului, în ajunul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, în ajunul Botezului Domnului, în toate duminicile Postului Mare – mai puțin în duminica Floriilor -, în Sfânta și Marea Joi, în Marea și Sfânta Sâmbătă a Paștilor.

Sfântul Vasile a adormit în pace la 1 ianuarie 379 și s-a strămutat în Împărăția Cerurilor.

Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici: Proloagele de la Ohrida, vol. I, ed. Egumenița, p. 9-10.

Mulți știu că Sfântul Vasile este unul dintre cei mai mari sfinți ai Bisericii, însă mai puțini dintre noi știm că toată familia Sfântului Vasile era o familie de sfinți. Ascultați-l pe părintele Pimen Vlad de la O Chilie Athonită cum ne povestește viața Sfântului Vasile! VIDEO:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *