2 februarie: Întâmpinarea Domnului, celebrată la Catedrala Mitropolitană Sibiu prin Sfânta Liturghie arhierească. ÎPS Laurențiu: Să ieșim și noi în întâmpinarea Celui Care vine, Se dăruiește și ne cuprinde cu Dragostea Sa nemărginită!

Joi, 2 februarie 2023, în ziua de prăznuire a Întâmpinării Domnului, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a săvârşit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți co-slujitori printre care s-au aflat vicarul-administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu şi slujitori ai Catedralei mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” dirijată de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza, potrivit paginii web a Mitropoliei Ardealului.

La finalul Sfintei Liturghii, ÎPS Dr. Laurenţiu Streza a rostit un cuvânt de învățătură:

„Sfânta noastră Biserică prăznuiește astăzi o sărbătoare foarte importantă, Întâmpinarea Domnului, este cel de-al treilea praznic împărătesc rânduit în ordine cronologică legat de viața (pământească a) Mântuitorului Iisus Hristos: primul a fost Nașterea, Crăciunul, apoi Tăierea-Împrejur și iată-ne acum la Întâmpinarea Domnului!

Observăm, deci, de la început o succesiune a praznicelor legate de viața Mântuitorului Iisus Hristos, care toate au în centru Învierea Lui. Acest sistem pascal de rânduire a praznicelor este, însă, totdeauna dublat de cel legat de viața sfintelor, de cel mineal, adică la datele trecerii la Cele-Veșnice, trecerii în Împărăția Cerurilor a sfinților sunt pomeniți și acești aleși ai lui Dumnezeu, sfinții Lui.

Praznicul acesta se numește Întâmpinarea Domnului pentru că Familia Sfântă, Maica Preacurată L-a adus pe Pruncul Iisus să îndeplinească o formalitate prevăzută în legea iudaică. Și El a fost întâmpinat de Dreptul Simeon, lucru extraordinar de important pentru noi pentru că acest profet, acest om al Vechiului Testament a rămas în așteptarea împlinirii făgăduințelor: el de la Duhul Sfânt a avut această încredințare că va fi cel care Îl va întâmpina pe Fiul lui Dumnezeu întrupat și el Îl va recunoaște, așa cum a fost recunoscut la Botez de către Tatăl, el Îl va recunoaște ca cel care a venit ca să împlinească misiunea / lucrarea aceasta de mântuire a întregii omeniri.

Observăm, deci, în primul rând că se îngemănează cele ale Vechiului Testament cu cele noi, împlinite de Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos a observat toate, a urmărit toate, a trecut prin toate cele prescrise de Lege, S-a și botezat în Iordan, deși n-avea păcat, luând păcatele tuturora, deci a împlinit Legea Veche pentru ca să o desăvârșească. Toate acestea s-au împlinit pentru ca El să preia sarcina întregii omeniri și să desăvârșească Legea cea veche.

Minunea care s-a întâmplat a fost întâlnirea între Familia care a adus Pruncul Iisus și acest învățător, acest învățat al lumii vechi, care, pe lângă faptul că descoperise în Scriptură prevestirile că Se va naște Mesia, că va veni și va mântui lumea, el a rămas pentru că Duhul lui Dumnezeu l-a încredințat pe el ca să stea în așteptare până în momentul Întâlnirii, momentul împlinirii întâlnirii între Fiul lui Dumnezeu și reprezentantul creaturii umane. Deci, Cel Care ține pe brațe toate – pentru că, deși era prunc, El era Dumnezeu desăvârșit, este ținut acum pe brațe de un reprezentant al omenirii, dar nu de unul oarecare, de unul care a rămas în așteptare o mulțime de ani, era foarte înaintat în vârstă.

Întâlnirea aceasta l-a determinat pe el ca să exclame, să rostească o rugăciune pe care noi am preluat-o și o rostim totdeauna la vecernie. Slujba vecerniei – v-am explicat eu odată – comemorează, actualizează toată istoria Mântuirii, de la Creație și până la Întrupare. În momentul în care s-a făcut vohodul mic și se cântă „Lumină lină” e o proclamare a lui Dumnezeu-Lumina, iată, vine îndată la rugăciunea aceasta „Acum slobozește”. Dreptul Simeon, care Îl identifică pe Hristos ca Mesia, deci Pruncul Iisus ca Mesia-Mântuitorul, a rostit aceste cuvinte: „Acum eliberează / slobozește pe robul Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău, în pace!” – adică Îi mulțumește lui Dumnezeu că l-a învrednicit pe el s-ajungă momentul acesta al Întâlnirii cu Fiul lui Dumnezeu întrupat și vrea să plece din lumea aceasta, căci și-a îndeplinit misiunea. Și argumentează: „că văzură ochii mei mântuirea Ta pe care ai rânduit-o înaintea feței tuturor popoarelor”. Și, apoi, adaugă: aceasta „spre descoperirea / luminarea neamurilor și spre slava poporului Tău, Israel!”.

Dreptul Simeon care în rugăciune și post a așteptat acest moment a fost rânduit de Dumnezeu ca să-i vestească și Maicii Preacurate, să-i prevestească despre lucrarea pe care o va împlini Pruncul Său, Iisus. „Acesta va fi spre căderea și înălțarea multora din Israel”. „El va fi semnul care va crea împotriviri”, adică i-a prevestit Pătimirile Sale. Și a mai adăugat un lucru pe care Maica Domnului l-a păstrat în inima ei: „Prin inima ta va trece sabie!”, adică, în momentul în care Mântuitorul va fi pe Cruce răstignit și va muri pentru mântuirea întregii omeniri, prin inima ei de mamă va trece sabia suferinței.

De asemenea, la Templu se afla acolo și o Proorociță, Ana. Iarăși o reprezentantă a Vechiului Testament care a fost rânduită de Dumnezeu ca să vestească, să argumenteze sau să înștiințeze lumea că s-a apropiat mântuirea evreilor, mântuirea poporului Israel.

Iubiți credincioși, dacă această sărbătoare se numește Întâmpinarea Domnului, dacă vor urma în continuare și alte praznice ale Mântuitorului Iisus Hristos, noi suntem într-o permanentă așteptare a întâlnirii noastre cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și o așteptare pe care o facem prin pregătire, nu oricum! Când dorim să venim la biserică ne pregătim în mod special să venim la biserică. Când vrem să-L vedem sau să-L primim în sufletul nostru, în noi pe Mântuitorul lumii ne pregătim în mod special prin Taina Spovedaniei pentru ca, apoi, să ne unim cu Trupul și Sângele Lui. Și noi Îl vom purta atunci, în momentul în care ne împărtășim, pe Fiul lui Dumnezeu și vom deveni hristofori, purtători de Hristos. Și noi, dacă în rânduiala cea de toate zilele a vieții noastre avem programate aceste întâlniri cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când va veni vremea încheierii drumului nostru din lumea aceasta, vom putea și noi să rostim cuvintele Dreptului Simeon: „Acum eliberează pe robul Tău, Stăpâne, după Cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta”, că mi-ai rânduit mie să mă împărtășesc cu Tine și să iau această hrană care mă ajută pe mine să merg spre ținta finală, care este Împărăția Cerurilor!

Să ne-ajute Bunul Dumnezeu ca întreaga noastră viață să fie o pregătire și o așteptare continuă a apropierii noastre de Hristos, să fie o întâmpinare a noastră, să ieșim și noi în întâmpinarea Celui Care vine, Se dăruiește, ne cuprinde cu Dragostea Sa nemărginită și ne călăuzește pe calea Mântuirii! Numai Hristos, numai Maica Preacurată, cea care L-a purtat în pântece, L-a avut pe brațe, dar a stat și la picioarele Crucii și ne-a fost oferită nouă, tuturor, ca mama mamelor noastre, doar Maica Preacurată și Sfinții care Îl slujesc pe Domnul Iisus Hristos ne pot ajuta pe noi și ne pot călăuzi pentru ca viața noastră să fie o viață plină de bucurie. Duminicile, praznicele, sărbătorile, toate sunt prilejuri de bucurie. Ne împărtășim de o bucurie care nu piere, care nu este trecătoare. Orice bucurie omenească am avea, este de o clipă, e de un moment și, după aceea, vin celelalte greutăți care ne fură bucuria. Bucuria Cerului nu ți-o fură nimeni! Bucuria lui Hristos nu ți-o fură nimeni! Bucuria aceasta-ți dă curaj, bucuria aceasta te face pe tine să ai încredere și, în pregătire continuă, să aștepți venirea, întâlnirea cu Hristos, Întâmpinarea Domnului!

Și-atunci, dacă Îl vom avea pe Hristos cu noi, și viața noastră va fi o viață de bucurie și de mulțumire. Să dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru toate și să-i cerem ajutor și milă de la EL!”, a îndemnat ÎPS Dr. Laurențiu Streza în predica rostită la Praznicul Întâmpinării Domnului, joi, 2 februarie 2023, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

VIDEO (min. 3:36:27): (articolul continuă dedesubt)

Înaintea Sfintei Liturghii, ÎPS Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a săvârşit, la Catedrala mitropolitană din Sibiu, slujba de Sfințire a Antimiselor. Ele au fost unse cu Sfântul Mir și stropite cu apă de trandafir și apă Sfințită. Sfântul Simeon spune despre Sfintele Antimise: «Toate câte se săvârșesc pe Antimise, se săvârșește și pe Sfântul Prestol, şi sfințindu-se, se trimit de Arhiereu, la locuri unde nu sunt jertfelnice ca pe ele să slujească Dumnezeiasca Liturghie a Tainelor (Sfântul Simeon, Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, cap. 108). Ele vor rămâne pe Sfânta Masă timp de șapte zile, apoi vor fii aduse ierarhului spre a fii semnate ca mai apoi să fie trimise la bisericile care au nevoie.

Citiți și: 2 februarie: Întâmpinarea Domnului, hramul istoric al Catedralei Mitropolitane din Iaşi

One thought on “2 februarie: Întâmpinarea Domnului, celebrată la Catedrala Mitropolitană Sibiu prin Sfânta Liturghie arhierească. ÎPS Laurențiu: Să ieșim și noi în întâmpinarea Celui Care vine, Se dăruiește și ne cuprinde cu Dragostea Sa nemărginită!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *