A început Postul Paștilor! Cum petrece un bun creștin această perioadă. În ce dată sărbătorim Învierea. VIDEO

Astăzi, luni 27 februarie 2023, a început Postul Paștilor, care va culmina cu Sărbătoarea Învierii Domnului duminică, 16 aprilie. Primele zile din Postul Mare sunt zile de ajunare sau de postire aspră. În rest, creștinii ortodocși se abțin de la mâncarea de carne, lapte, ouă, ulei, de la activități sexuale și orice alte plăceri, excese și/sau patimi (excesul de TV/Internet, jocuri de noroc, băutură, înjurături, hoții, chiar și război!). Se dă dezlegare la mâncarea de pește doar la două sărbători din post: Buna-Vestire (25 martie) și Floriile (9 aprilie). De asemenea, Biserica Ortodoxă nu oficiază nunți în această perioadă. În schimb, este vremea unor slujbe speciale, cum ar fi Deniile, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul sau Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite. În paralel cu abstinența de la mâncarea „de dulce” și alte adicții, creștinul ortodox este chemat să-și primenească viața lăuntrică și să intensifice rugăciunea, atât comunitar-liturgică, cât și personală. Majoritatea creștinilor obișnuiesc să se spovedească și împărtășească în Postul Mare – deși există anumite fixații superstițioase asupra Săptămânii Patimilor, aceste practici de igienă duhovnicească sunt bine-venite oricând în perioada celor 4 mari posturi de peste an, dar și în afara lor, în funcție de râvna fiecăruia. Redăm, mai jos, un cuvânt de învățătură al Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici:

Cea dintâi săptămână

„Fiule, dă-mi inima ta!, zis-a Domnul” /Pilde 23:26/

1.Mai presus de toate gândeşte-te la Dumnezeu, căci şi Dumnezeu se gândeşte la tine mai presus de toate.
Precum păstorul se gândeşte la oaia cea rătăcită mai mult decât la întreaga turmă, aşa şi Dumnezeul tău se gândeşte la tine, care te pierzi în păcat, mai mult decât la toţi îngerii din ceruri.

2.A cugeta la Dumnezeu nu înseamnă a cerceta fiinţa lui Dumnezeu, ci înseamnă a cerceta şi a afla ce aşteaptă Dumnezeu de la om.

3.Cel ce cumpără nuci nu caută la coajă, ci la miez. La fel şi cel ce cumpără ouă. Şi aşijderea cu nenumărate lucruri din lume, oamenii le caută pe cele nevăzute şi nu pe cele văzute. Şi Dumnezeul tău caută la tine după inimă. Prin coaja cea trupească, El priveşte în miezul tău, în inima ta, şi caută la inima ta. Fiul meu, dă-i inima ta!

4.În inimă, Ziditorul a pus temelia vieţii. În inimă viaţa se zămisleşte, purcede, creşte şi se îndreaptă spre mormânt şi dincolo de mormânt. Oare cât preţuieşte omul despre care toţi spun: e deştept, dar nu are inimă? Dumnezeu nu va cere de la el deşteptăciune, ci inimă. Căci s’a zis: „ce este nebun al lui Dumnezeu, mai înţelept decât oamenii este.”
/I Cor. 1:25/

5.Sau cât preţuieşte omul despre care se spune: e bogat, dar nu are inimă? Oare îşi va duce bogăţia în cealaltă lume şi o va dărui Celui a cărui vistierie sunt pământul şi cerul, şi soarele şi stelele şi toate împărăţiile ştiute şi neştiute?

6.Sau ce-i ajută omului puterea şi frumuseţea cea trupească? Oare nu întâlnim zilnic pe cei ce în tinereţi erau puternici şi frumoşi, iar acum, gârboviţi şi traşi, se sprijină ori în baston, ori de mâna cuiva?
Multora, puterea şi frumuseţea trupească le-a slujit, din nefericire, la putrezirea inimii înainte de putrezirea pielii şi oaselor.

7.Fericiţi sunt cei ce din tinereţe nu s’au îndrăgostit de nici o frumuseţe trecătoare şi muritoare, ci de Ziditorul lor, a cărui putere nu slăbeşte şi a cărui frumuseţe nu piere! La dragostea lor, Dumnezeu va răspunde cu dragoste însutită, şi inima lor Dumnezeu o va rândui lângă inima Sa.

8.Postul înseamnă slăbirea legăturii inimii cu lumea şi întărirea legăturii inimii cu Dumnezeu.
Aminteşte-ţi şi cugetă la aceasta în cea dintâi săptămână a Marelui Post.

9.Întărirea legăturii cu Dumnezeu aduce bucurie în inimă. De aceea se citeşte la începutul Postului din cărţile bisericeşti: „Iată, a venit veselitoarea vreme a postului!”

Sfântul Nicolae Velimirovici, „Inima în Marele Post”

Urmăriți și:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *