Puteți pune frână dispariției banilor tipăriți: Solicitați angajatorului să vă livreze salariul în numerar, în virtutea deciziei CCR din 16 iunie 2009!

În contextul presiunilor care se fac la nivelul U.E. pentru desființarea banilor tipăriți și digitalizarea totală a tranzacțiilor, având în vedere că în Germania anumite bănci deja demolează bancomatele, o consecință directă fiind nu doar imposibilitatea de a mai vinde sau cumpăra fără cardurile cu chip, ci și controlul total din partea organelor statului, băncilor, terților și serviciilor secrete asupra naturii tranzacțiilor făcute de fiecare persoană în parte, amintim că toată nebunia a pornit cu 14 de ani în urmă, când s-a introdus obligativitatea primirii salariilor într-un cont bancar asociat unui card. Pe vremea aceea încă existau carduri cu bandă magnetică, ulterior fiind înlocuite cu cele cu chip, precum și cu antenă de plăți contactless. Mai nou, se încurajează eliminarea cardului fizic prin portofelul digital, o aplicație pentru smartphone din care rezultă „plata cu telefonul” prin NFC. Dar aplicațiile de smarphone cer deja acces la mult mai mult decât simplele tranzacții, date sensibile precum agenda contactelor din telefon și combinarea „portofelului digital” cu alte aplicații care solicită și mai multe date personale – cele de comandă a mâncării sau cumpărăturilor online, cele pentru plata facturilor la utilități, cele pentru taxiuri sau trotinete electrice ș.a.m.d. Dintr-o dată, nu mai poți tranzacționa nimic fără a-ți pune la dispoziție aproape toate datele relevante despre tine și apropiații tăi – iar curentul se va aprofunda prin evoluția smartphone-urilor către dispozitive miniaturizabile până la simbioză cu organismul uman. Dar, să nu uităm de unde a pornit tot acest tăvălug: de la plata salariilor pe card.

Ei bine, grupul „Apărăm Constituția” vine să le amintească românilor de faptul că, încă din 2009, Curtea Constituțională a României (CCR) statuase că obligativitatea plății drepturilor salariale într-un cont/card bancar este neconstituțională, deoarece încalcă dreptul la proprietate privată.

„Încasarea salariilor pe card bancar nu este obligatorie

„CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi constată că prevederile art. 5-8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice sunt neconstituţionale în măsura în care din acestea se înţelege că plata drepturilor salariale prin card este obligatorie.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 16 iunie 2009.”


Din Motivare… :

„(…)În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, potrivit art. 480 din Codul civil, dreptul de proprietate este atât un drept absolut ce se exercită prin cele 3 prerogative ale sale,
-usus,
-fructus
-şi abusus,
cât şi un drept exclusiv din punctul de vedere al titularului, care le poate exercita în mod liber, cu respectarea, însă, a ordinii publice şi a dispoziţiilor imperative ale legii. Or, dacă, potrivit Constituţiei, dreptul de proprietate privată este garantat, atunci el este garantat cu toate cele trei prerogative ale sale.

Prin urmare, textele de lege criticate, stabilind plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor, încalcă două dintre prerogativele dreptului de proprietate, anume posesia şi, respectiv, folosinţa.

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, noţiunea de „bun” înglobează orice interes al unei persoane de drept privat care are o valoare economică. În acest sens, salariul poate fi asimilat unui bun protejat de art. 1 din primul Protocol adiţional la convenţie. În plus, Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 1.221/2008, a statuat că dreptul la salariu este o componentă a dreptului la muncă şi protecţie socială a muncii ca drept fundamental cu un conţinut complex.

În continuare se susţine că, pentru salariile plătite prin carduri, instituţiile de creditare prin intermediul cărora se efectuează aceste plăţi nu plătesc dobânzi, ceea ce duce la o îmbogăţire fără just temei a acestora. Mai mult, în virtutea dreptului de proprietate care se întinde la tot ceea ce bunul produce, proprietarul poate cere terţului la care se află bunul şi restituirea fructelor produse de acesta [de proprietar – n.m]…”


Prin urmare, puteți oricând să vă cereți drepturile salariale CASH

(Nota bene: în baza Deciziei de mai sus puteți formula o Cerere în acest sens, pe care să o transmiteți Angajatorului)”, se arată în postarea grupului de Telegram „Apărăm Constituția”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *