25 Martie: Buna Vestire. Dezlegare la pește. Semnificația sărbătorii. Slujbă arhierească la Biserica din Groapă – Sibiu, 2023

Buna Vestire este sărbătoarea vestirii Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gavriil că va lua în pântece prin zămislire mai presus de fire și-L va naște pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul neamului omenesc. Răspunsul Preasfintei Fecioare a fost unul memorabil și pilduitor până astăzi: Iată, roaba Domnului! Fie mie după cuvântul tău! De aceea Maica Domnului mai este numită și „Noua Evă”, căci ea a ascultat de cuvântul Domnului și a adus, astfel, mântuire și viață veșnică urmașilor Evei care, prin neascultare, primiseră plată de moarte. Tot în această zi se prăznuiesc Sfintele Mucenițe Pelaghia, Teodosia și Dula.

1.Praznicul Bunei-Vestiri

Când Preasfânta Fecioară a împlinit al paisprezecelea an de la nașterea sa și mergea pe cel de-al cincisprezecelea, după ce a viețuit și a slujit 15 ani în Templul din Ierusalim, preoții au vestit-o că, potrivit Legii, nu-i mai este îngăduit a rămâne în Templu, ci trebuie să se logodească și să se cunune. Spre marea lor uimire, Preasfânta Fecioară le-a spus că ea și-a închinat viața lui Dumnezeu și că voiește să rămână până la moarte fecioară și să nu se însoțească cu nimeni. Atunci, prin insuflarea și purtarea de grijă cea dumnezeiască, Marele Preot Zaharia, părintele Înaintemergătorului Ioan, în înțelegere cu ceilalți preoți, a adunat laolaltă doisprezece bărbați necununați din seminția lui David, spre a o încredința pe Fecioara Maria unuia dintre ei, ca să-i păzească fecioria și să aibă grijă de dânsa.

Ea a fost încredințată lui Iosif din Nazaret, rudenia sa. În casa lui Iosif, Preasfânta Fecioară a viețuit tot astfel ca și în templul lui Solomon, petrecându-și vremea cu citirea Sfintelor Scripturi, cu rugăciunea, în cugetări dumnezeiești, cu postul și lucrul mâinilor. Rareori ieșea din casă și era străină de lucrurile și faptele cele din lume. Grăia prea puțin sau deloc cu ceilalți oameni și niciodată fără vreo trebuință anume. Cel mai adesea se însoțea cu cele două fiice ale lui Iosif.

Când a venit plinirea vremii, precum s-a prorocit prin Daniil Prorocul și când bine a plăcut lui Dumnezeu să împlinească făgăduința făcută lui Adam celui osândit și prorocilor, atunci în cămara Preasfintei Fecioare s-a arătat marele Arhanghel Gavriil. Aceasta s-a întâmplat, precum au scris unii scriitori ai Bisericii, chiar în ceasul în care ea ținea deschisă Cartea Prorocului Isaia și cugeta la minunata sa prorocie: Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște Fiu (Isaia 7:14).

Gavriil s-a înfățișat în toată strălucirea sa îngerească și a întâmpinat-o așa: Bucură-te, cea plină de har! Domnul este cu tine! (Luca 1, 28) și toate celelalte, precum este scris în Evanghelia Sfântului Luca. Cu această vestire îngerească și cu pogorârea Duhului Sfânt asupra Fecioarei s-a pus început mântuirii neamului omenesc și înnoirii a toată zidirea.

Istoria Noului Testament a început cu graiurile Arhanghelului Gavriil: Bucură-te, cea plină de har! Aceasta arată că Noul Testament aduce bucurie neamului omenesc și la toată zidirea. Drept aceea, Buna-Vestire este socotită nu doar un mare praznic, ci, încă, un praznic plin de bucurie.

2.Pomenirea Sfintelor Mucenițe Pelaghia, Teodosia și Dula

Aceste trei sfinte femei au pătimit pentru Domnul. După ce au fost închise în temniță și puse la chinuri, Pelaghia și Teodosia au fost omorâte prin tăierea capului. Sfânta Dula, care era slujnică, a pătimit singură în cetatea Nicomidiei. Acești trei albi trandafiri scăldați în mucenicescul sânge, au fost răsădiți de Dumnezeu în grădina Sa cea cerească.”

Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. 1, pag. 365 – 367 (Ed. Egumenița, 2010) Articolul continuă sub foto.

Credincioşii din Sibiu au participat în număr mare sâmbătă, 25 martie 2023, la Sfânta Liturghie de Praznicul Bunei Vestiri, oficiată de Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Cu această ocazie, ierarhul a binecuvântat finalizarea lucrărilor întreprinse la acoperișul și exteriorul bisericii monument istoric, denumite „Biserica din Groapă” din municipiul Sibiu, cu hramul Bunei Vestiri.

„Iată-ne astăzi, într-o biserică închinată Bunei Vestiri, aducându-i mulțumire lui Dumnezeu și rugăminți fierbinți către Maica Preacurată, să ne ocrotească și în continuare, pentru ca să putem călători împreună cu Hristos spre pătimirile Sale, cele Mântuitoare. Praznicul acesta, care este un Praznic Împărătesc ce este închinat și Maicii Preacurate, dar în același timp și Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că la evenimentul acesta a participat întreaga Sfântă Treime, de aceea este un Praznic. Cântarea care este rânduită pentru acest Praznic ne explică, de fapt, semnificația lui iar în troparul începe așa: “Astăzi este începutul Mântuirii noastre și arătarea Tainei celei din veac…”. Ce însemnează începutul Mântuirii? Noi știm că venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos este acest început dar de fapt Mântuirea a fost prevestită, a fost pregătită pe o perioadă foarte îndelungată, de la căderea primilor oameni și până la Fecioara Maria. Prin vestirea pe care îngerul o aduce Maicii Preacurate începe lucrarea aceasta. Se împlinește, arătarea Tainei celei din Veac, ascunse și de îngeri neștiută. Taina aceasta, a răscumpărării a fost prevăzută în planul cel veșnic al lui Dumnezeu. De la început, ori de câte ori încercăm să sistematizăm, să punem în ordine cronologică, așa cum noi punem poate evenimentele din viața noastră când este vorba de Taina cea mai presus de Taină a Mântuirii noastre, lucrurile stau altfel. Toate au fost cunoscute din veci, toate au fost cuprinse în acel plan veșnic al lui Dumnezeu și noi, cei de astăzi și cei din șfârșitul veacurilor și cei dinainte, toți au fost cuprinși și toți suntem cuprinși în planul lui Dumnezeu și iată că ceea ce a promis primilor oameni, care au călcat porunca unică, trimiterea unui Răscumpărător, s-a împlinit acum. S-au împlinit toate condițiile necesare realizării Întrupării și iarăși trebuie să înțelegem un lucru: Întruparea pe care, a rânduit-o Dumnezeu ca Fiul său să vină în lume și să ne răscumpere, a fost cea mai de preț lucrare pe care a rânduit-o Dumnezeu de la început prin care să exprime prețuirea față de ființa umană și dragostea nemărginită cu care ne cuprinde pe toți,” a tâlcuit ierarhul, citat de pagina web a Mitropoliei Ardealului.

La finalul Sfintei Liturghii, Mitropolitul Laurenţiu Streza a acordat distincții și acte de cinstire celor ce au ajutat la lucrările efectuate la exteriorul bisericii, turnul și acoperișul acesteia. Au primit distincția „Crucea Șaguniană pentru mireni” domnii Gheorghe Popa și Florian Serbănuț; a fost acordat Ordinul Ctitoricesc „Mitropolit Ioan Mețianu” domnilor Dumitru Ghișe, Dumitru Mircea și Gheorghe Aldea, precum și ordinul Ctitoricesc pentru femei „Anastasia Șaguna” doamnelor Gabriela Berghezan, Georgeta Cosma și Maria Cotigã; Acte de cinstire au fost conferite domnilor Constantin Pungilã și Florin Brezai. În semn de prețuire pentru părinteasca grijă față de comunitatea „Bisericii din Groapă”, preotul paroh ec. Petru Madina, consilier economic al Eparhiei sibiene, i-a oferit ierarhului o icoană cu Buna Vestire.

Dacă în fotografia de sus v-am prezentat Biserica „Buna Vestire” fotografiată dinspre strada Justiției din Sibiu, mai jos aveți aceeași biserică văzută dinspre fosta Casă de Cultură a Sindicatelor (Piața Unirii). Foto: Tablou Biserica din Groapă de Felis Art

One thought on “25 Martie: Buna Vestire. Dezlegare la pește. Semnificația sărbătorii. Slujbă arhierească la Biserica din Groapă – Sibiu, 2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *