Cercurile Cultul Eroilor vor fi organizate în gimnaziile și liceele din județul Sibiu, potrivit unui acord între Inspectoratul Școlar și filiala sibiană a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Fiecare școală va avea în grijă câte un monument și va cultiva recunoștința față de jertfele înaintașilor

Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu au semnat la data de 4 aprilie 2023 o dispoziție comună pentru îndeplinirea prevederilor protocolului de colaborare dintre Ministerul Educației Naționale și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” referitor la organizarea și funcționarea cercurilor „Cultul Eroilor” din învățământul preuniversitar din județul Sibiu. Documentul a fost semnat de inspectorul general școlar, prof. Emilian Marius Novac, și de președintele filialei județene a A.N.C.E.„R.M.”, col. rtr. Petru Bejenaru.

Concret, documentul prevede constituirea (sau reconstituirea) în cadrul fiecărei instituții de învățământ preuniversitar (gimnaziu, liceu, colegiu) din județul Sibiu a Cercului „Cultul Eroilor”, condus de directorul școlii, cu ajutorul profesorilor de Istorie și de Religie. Cercurile vor trebui să fie funcționale până cel târziu la data de 25 mai, când se sărbătorește Ziua Eroilor. Pe lângă educarea elevilor în spiritul cinstirii memoriei înaintașilor care și-au dat viața pentru libertatea și demnitatea poporului român, cercurile vor avea și misiunea practică de a îngriji câte un monument al eroilor din apropierea școlii sau care se înrudește istoric cu zona respectivă.

Col. rtr. Petru Bejenaru a declarat în exclusivitate pentru publicația noastră că, după semnarea acordului cu Inspectoratul Școlar Județean, a participat la o videoconferință privind implementarea proiectului cu profesorii școlilor din județ, prezența acestora fiind surprinzător de numeroasă, dând bune speranțe și pentru implicarea lor ulterioară. Din partea I.S.J. Sibiu, reuniunea online a fost coordonată de prof. Daniela Octavia Mate (inspector Istorie) și prof. Gabriela Frățilă (inspector Religie). Ulterior, directorii și profesorii de Istorie/Religie și-au desfășurat în fiecare școală participantă adunarea de constituire (reconstituire) a Cercului „Cultul Eroilor”, înaintând apoi către Inspectorat lista cuprinzând componența comitetului de coordonare a Cercului (președinte de onoare, președinte, vicepreședinte și reprezentanți ai elevilor). Pasul următor a fost transmiterea către A.N.C.E.„R.M.” din jud. Sibiu a adeziunilor și a protocolului, conform Regulamentului de constituire a Cercului „Cultul Eroilor”.

Potrivit acordului parafat de Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană Sibiu cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, scopul cercurilor „Cultul Eroilor” este de a contribui, prin activitățile organizate, la promovarea sentimentului de adâncă recunoștință față de faptele tuturor eroilor și martirilor care și-au jertfit viața pe Altarul Patriei, fără deosebire de religie sau origine etnică, la cinstirea memoriei lor prin întreținerea, păstrarea și protejarea monumentelor și operelor comemorative de război, ca parte a patrimoniului cultural național, la cultivarea patriotismului, expresie desăvârșită a sufletului și eroismului românesc, a identității naționale a poporului român.

În baza art. 35 din Legea 379 / 2003 și a protocoalelor încheiate între Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar Județean cu A.N.C.E. „Regina Maria”, este nevoie de participare efectivă în domeniul protejării și îngrijirii mormintelor și operelor comemorative de război.

Activitățile din cadrul cercurilor „Cultul Eroilor” se desfășoară sub îndrumarea Inspectoratului Școlar Județean, în parteneriat cu filiala A.N.C.E.„R.M.” din județul Sibiu, în conformitate cu Calendarul sărbătorilor naționale și al evenimentelor importante din istoria națională și cu Planul anual al activităților specifice din fiecare unitate de învățământ preuniversitar.

Acestea mai prevăd și realizarea unei plăci de prezentare cu denumirea cercului „Cultul Eroilor”; petrecerea lunii mai ca lună a îngrijirii și înfrumusețării operei comemorative de război sau a cimitirului primit spre îngrijire de fiecare cerc; participarea la ceremonialul desfășurat de autoritățile publice locale cu ocazia sărbătoririi Zilei Eroilor (25 mai); participarea cu membrii cercului „Cultul Eroilor” la concursurile organizate de către filiala A.N.C.E.„R.M.” din județul Sibiu sau la nivel național; realizarea de expuneri, simpozioane și concursuri la nivelul fiecărei instituții de învățământ; înaintarea unor propuneri de acordare a denumirii unor străzi, gări, școli, piațete cu nume de eroi ai zonei.

Pe lângă acești pași desfășurați în tandem cu Inspectoratul Școlar Județean, filiala sibiană a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a mai făcut demersuri pentru realizarea unui parteneriat de colaborare cu preoții din parohiile de zonă privind îngrijirea operelor comemorative de război și primirea spre întreținere a câte unui cimitir al eroilor. Asociația mai are în vedere semnarea de parteneriate de colaborare cu primăriile comunale, orășenești și municipale.

V-ar mai putea interesa și…

2 thoughts on “Cercurile Cultul Eroilor vor fi organizate în gimnaziile și liceele din județul Sibiu, potrivit unui acord între Inspectoratul Școlar și filiala sibiană a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria. Fiecare școală va avea în grijă câte un monument și va cultiva recunoștința față de jertfele înaintașilor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *