Foto: Arhivă

8 noiembrie, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor și netrupeștilor Puteri. Predica Pr Vasile Bârzu din Sibiu: Țineți-vă bine de Hristos și de Biserică! Înmulțiți rugăciunea, îndemnați-vă la rugăciune copiii, nepoții, că ispitele sunt mari! VIDEO

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor și celor fără de trup Puteri, prăznuit la 8 noiembrie de Biserica Ortodoxă Română, îi omagiază pe sfinții îngeri și întreaga ierarhie angelică aflată în ascultare de Dumnezeu, care nu s-a răzvrătit și nu a căzut din Cer asemeni îngerilor care au ascultat de Lucifer, devenind întunecați și diavoli. În predica sa de miercuri, 8 noiembrie 2023, susținută în cadrul Sfintei Liturghii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, părintele profesor Vasile Bârzu a vorbit despre încleștarea dintre forțele Binelui și cele ale răului, desfășurată inițial printr-o luptă în Cer, încununată de biruința Sfântului Arhanghel Mihail asupra îngerilor răsculați ai lui Lucifer, apoi continuată pe pământ de-a lungul întregii istorii a umanității post-edenice. Mântuitorul Iisus Hristos este Cel Care a surpat dominația diavolilor pe pământ, prin întruparea Sa lăsându-Se ispitit de diavolul și, finalmente, omorât de slugile acestuia care-l credeau un simplu om, dar, prin coborârea la iad, acesta nu L-a putut înghiți Dumnezeu fiind, motiv pentru care împărăția Satanei a fost spartă și sufletele protopărinților Adam și Eva și ale drepților din Vechime, înălțate la Cer. Iisus Hristos biruitor al iadului și al morții întemeiază pe pământ împărăția Sa, care este Biserica, iar creștinii sunt îndemnați să se țină de Hristos și de Biserică și să nu se lase păgubiți de darul mântuirii pentru promisiunile amăgitoare ale „închinării” la îngeri (căzuți) ce declanșează energii și vindecări iluzorii, cu prețul înstăpânirii pe sufletul omului. De aceea este importantă sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihaul și Gavriil, care l-au înfrânt pe Satana și au putere să ne păzească în continuare de îngerii întunericului, diavolii cei mincinoși.

Redăm mai jos câteva idei extrase din predica inimosului preot de la Sibiu:

„Cel Ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale, pară de foc”

„Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși,

Iată-ne (ajunși) în această slăvită zi când cinstim pe cei ce sunt în Ceruri, pe cei ce sunt în Împărăția lui Dumnezeu, pe cei ce sunt în Împărăția Cerurilor, pe îngerii puși de Dumnezeu dintru început pentru a sluji creația și pentru a-l sluji pe om pentru a ajunge unde trebuie să ajungă omul. Este o zi foarte importantă dacă ne gândim că vom fi împreună-viețuitori și (împreună-)locuitori cu îngerii în ceruri! La aceasta suntem chemați, despre aceasta spune Mântuitorul când îi mustră și pe apostoli și pe învățătorii evrei că nu înțeleg Scripturile când întreabă a cui va fi acea femeie pe care au avut-o mai mulți (frați), iar Mântuitorul le spune că în Ceruri nu se căsătoresc oamenii, ci vor fi ca îngerii.

Trăim în această lume, ne unim destinele câte doi în căsătorie pentru a ne exersa în taina comuniunii, dar, de chemat suntem chemați pentru a fi câte unul împreună cu Cel-Unul, cu Dumnezeu Care este Unul. Știți că mai e și acea glumă, acel banc care s-a întâlnit: după ce a murit el, ea îl aștepta și i-a zis: vai, ce bine e că vom fi din nou împreună! Și el îi spune: știi, adu-ți aminte că la Taina Cununiei ai zis că numai până la moarte; după moarte este altceva!

Îngerii sunt duhuri slujitoare rânduite de Dumnezeu pentru slujirea sfinților la zidirea Trupului lui Hristos care este Biserica.

Ni se revelează în Sfânta Scriptură că îndeosebi sunt câțiva îngeri cărora le știm numele; între ei, Marii Arhangheli Mihail și Gavriil, căpetenii ale oștilor cerești. Realitatea Împărăției lui Dumnezeu la care sunt locuitori, viețuitori, cetățeni cerești îngerii este mult mai complexă și ne-o spune Sfântul Ioan Gură-de-Aur într-una din omiliile sale, că trebuie să înțelegem că numărul, neamurile și rasele îngerilor sunt mii și mii și zeci de mii.

Sfântul Dionisie Areopagitul ne spune că sunt organizați îngerii în 3 triade, 9 cete cu totul și am putea medita puțin pentru a înțelege și noi ce-i cu această lume și cum e condusă de îngeri și ispitele care ne stau în față. Vedeți, cea de-a doua treaptă a îngerilor sunt serafimii, după câte știu eu, iar „seraf” înseamnă „șarpe otrăvitor” sau „dragon”, „șarpe cu aripi”. Îl vedem în Grădina Edenului că ispitește și pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu, spunând: „A, nu, veți deveni ca Dumnezeu; Dumnezeu nu vrea să deveniți ca El!”. Însă Dumnezeu vrea să devenim ca El, dar după rânduiala lui Dumnezeu, nu cum a crezut acest șarpe, acest seraf înfățișat ca ispitind-o pe Eva în Grădina Edenului. Vrea Dumnezeu să dvenim ca El pentru că ceea ce este El nu e îngerul; în Dumnezeu ne spune Sfântul Apostol Pavel atunci când polemiza cu grecii din Colose care se închinau la îngeri (căzuți), ne spune că în Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii în mod trupește. Nu știu dacă înțelegeți ce-nseamnă aceasta! Această plinătate a Dumnezeirii umple întregul Cosmos; îngerii să știți că există în văzduhul de lumină necreată a lui Dumnezeu așa cum noi existăm în acest văzduh de aer și existăm îndeosebi ziua – (cei) care, mă rog, lucrează și schimbul trei, de noapte, dar și-acolo se folosește lumină artificială.

Lumina în care existăm noi este o icoană a luminii necreate, în care există îngeri

Lumina în care existăm noi este o icoană a luminii necreate, în care există îngeri. O spune aceasta Sfântul Vasile cel Mare în Omiliile la Hexaimeron când vorbește despre crearea luminii și spune că aceasta a fost făcută ca loc de viețuire al îngerilor. A fost făcută într-un mod ontologic pentru că, spre deosebire de alte zile ale Creației, Dumnezeu spune „Să fie lumină!”, nu „Să se facă lumină!”; spune „Să fie o tărie!”, nu „Să se facă o tărie!”. Aceste prime două elemente ale Cosmosului sunt oarecum legate ontologic de Creator și în acea lumină pe care o face dintru început există îngeri; lumina în care existăm noi este un derivat al acelei lumini, e lumina intermediată de soare. Ca să înțelegeți importanța acestui fapt, Dumnezeu umple cu energiile Sale necreate întregul Cosmos, dar, în același timp, în Hristos locuiește în mod trupește, în trupul lui Hristos, toată plinătatea Dumnezeirii.

„Nimeni să nu vă smulgă biruinţa printr-o prefăcută smerenie şi printr-o făţarnică închinare la îngeri, încercând să pătrundă în cele ce n-a văzut, şi îngâmfându-se zadarnic cu închipuirea lui trupească!” (Coloseni 2, 18)

Și, de aceea, intrarea în relație cu un înger… de ce spun aceasta? Că societatea noastră actuală suferă de neognosticism și de ezoterism: avem zeci de mii și sute de mii de, mă rog, mari psihoterapeuți, energoterapeuți, dezleagă, fac… ce erau înainte vrăjitorii înainte, acuma, domnule, au patalama științifică! Că fac pase energetice și te dezleagă cu asta și au îngeri ocrotitori și transmit energie și se-ncarcă… despre asta spune Sfântul Apostol Pavel în capitolul 2 de la Coloseni spune „Să nu vă lăsați amăgiți și să vă fure cineva biruința pe care o aveți în Hristos!” – pentru că în Hristos am fost invitați să devenim, să creștem în Trupul lui Hristos – „printr-o falsă evlavie și printr-o mincinoasă închinare la îngeri!” Deci: „să nu vă lăsați amăgiți și să vi se fure biruința pe care o aveți în Hristos printr-o falsă smerenie și printr-o falsă închinare la îngeri!” Colosenii se închinau la îngeri; Sfântul Apostol Pavel spune că Hristos a biruit toată această ierarhie a treptelor îngerești, printre care erau îngeri căzuți: Baal, pe care l-a înfrânt Sfântul Prooroc Ilie, cu preoții lui (Baal), cu Izabela ș.a.m.d., „Baal” înseamnă „domn”, „stăpân”. A înfrânt un „domn stăpân”, un înger căzut care se credea (astfel)… împărații romani se credeau fiii zeilor, împărații altor dinastii și împărății de pe planetă se considerau până mai deceniile trecute (zei).

Sfântul Arhanghel Mihail a strigat împotriva îngerilor răzvrătiți: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”

Există, au existat dintru început – și ăsta e motivul istoriei noastre atât de zbuciumate! – o imixtiune a acestor îngeri căzuți în istoria oamenilor, e descrisă într-o carte apocrifă: Cartea lui Enoh vorbește despre 300 de îngeri care au făcut jurământ ca să fie toți trei sute împotriva lui Dumnezeu și împotriva acelora a strigat Sfântul Arhanghel Mihail, când a văzut că se duc de râpă și cad din ceruri, din comuniunea cu Dumnezeu, caută să-și facă ei nume, slavă, împărății pe pământ, răzvrătiți! Împotriva acelora strigă Sfântul Arhanghel Mihail: „Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!”.

Ce ne spune în Cartea lui Enoh? Ne spune că aceștia i-au învățat pe oameni metalurgia, vrăjitoria, pensatul și rimelatul la femei, multe altele… Citiți cartea, se găsește și pe Internet gratis dacă știți pe unde s-o căutați!

Și aceștia se pare că s-au răspândit… Moș Crăciun este de fapt Nimrod de prin Biblie, urmaș de înger căzut ș.a.m.d. Episodul acestei imixtiuni este descris în capitolul 6 din Geneză: Legea a fost dată prin îngeri, prin îngerii ascultători de Dumnezeu, Dumnezeu a trebuit să facă ordine în Creație.

Îngerii căzuți îi oferă omului alte împliniri: slava deșartă, putere, iubirea de putere, nu puterea iubirii!

Omul este o ființă: are chipul și potența asemănării cu Dumnezeu, omul este o ființă – prin aceste puteri tainice pe care le ascunde, nu știe să le activeze, dar el le are! – este o ființă, să spun (așa), „periculoasă”! Și, de aceea, Dumnezeu caută să îndrume omul la adevărata lui împlinire. Îngerii căzuți îi oferă omului alte împliniri: slava deșartă, putere, iubirea de putere, nu puterea iubirii! Ajunge sus, face războaie, omoară… Ați înțeles, se pot face multe din cap și din centru: te infiltrezi, joci teatru…

Rugați-vă Mântuitorului Iisus Hristos, stăpânitorul tuturor îngerilor, să nu cădem și noi!

Rugați-vă Mântuitorului Iisus Hristos, stăpânitorul tuturor îngerilor, să nu cădem și noi! Că și noi suntem infiltrați de asemenea „actorași”! Există o întreagă arhitectură subterană, să știți că cele 3 triade, subteran, continuă și prin iad, continuă și prin lume! Sunt oameni care sunt amăgiți că intră în diferite combinații și cred că fac parte din structuri de putere și că ei fac binele! Binele este, spune Mântuitorul Iisus Hristos: „De ce Mă faci bun? Unul singur este bun, Dumnezeu-Tatăl!”. Restul este joc între Bine și rău pe care Dumnezeu îl proniază, îl gestionează.

Noi trebuie să ne ținem de partea Binelui și a Luminii și-a lui Hristos

Și noi trebuie să ne ținem de partea Binelui și a Luminii și-a lui Hristos. Instituțiile divine – în speță, Biserica, toate dogmele – sunt cărări bătătorite / bătucite, încercate de generațiile Sfinților Părinți. Nu trebuie să căutăm alte gnoze – sunt, există acești energoterapeuți… Știți ce este Reiki, ca tehnică pseudo-medicală, energetico-medicală? „Reiki” înseamnă „spirite”: te lași posedat de spirite și lucrează un spirit prin tine și îi vindecă pe alții. Atenție! În momentul în care l-ai lăsat (pe spirit să te posede, n.r.) nu mai ai parte de Hristos, că nu mai e Hristos capul tău! La fel e și ispita transumanismului: primiți alți centri de decizie în voi prin nanoboți și alte prostii.

Lumea se schimbă și se schimbă periculos. Țineți-vă de Hristos și cu mâinile și cu picioarele! Că, dacă nu, ajungeți altceva

Lumea se schimbă și se schimbă periculos. Țineți-vă de Hristos și cu mâinile și cu picioarele! Că, dacă nu, ajungeți altceva. Dumnezeu îngăduie și îngerii există, și ei au fost creați tot de Dumnezeu, sunt și ei ființe care caută comuniunea și omenirea, oamenii se vor organiza după nivelul virtuților pe care le au în suflet și după credința în cine o au: crezi în Hristos, în Hristos mergi în Ceruri, crezi în altceva, în altcineva, te bucuri că ți-a dat cineva putere…

Aduceți-vă aminte că Sfântul Apostol Pavel a scos duhul pitonicesc dintr-o tânără care, ne spune în Faptele Apostolilor, „mult câștig aducea stăpânilor ei”! Ar zice adepții neo-gnosticismului de astăzi: domnule, ce îngust o fost Sfântul Apostol Pavel! Cum, domnule, când o venit lucrau „îngerii” prin acea copilă, el i-o alungat? De ce? Dumnezeu vrea o singură stăpânire pentru că El este singur, Unic, El a creat omul și dacă dai drumul la democrație și în Cer, fiecare să strige într-o parte și-n alta, fiecare să fie stăpân în felul lui… Da, îngăduie stăpâniri, păcătosul se duce la păcătos, va ajunge sub stăpânirea îngerilor răi! De-aia a îngăduit instituții cum sunt alte religii feroce, le îngăduie Dumnezeu!

Urmați pe calea cea îngustă dacă vreți s-ajungeți unde trebuie!

Dar Religia Iubirii, religia care ne înfiază, ne face fii ai Tatălui, ne face frați cu un Dumnezeu iubitor, Care S-a răstignit pentru noi, este Religia Creștină, Religia Creștin-Ortodoxă, care păstrează învățătura corectă a energiilor necreate, a relațiilor adevărate, corecte, dintre Dumnezeu și oameni! A spus-o Hristos: calea e-ngustă! Urmați pe calea îngustă dacă vreți s-ajungeți unde trebuie!

Sunt… (și alte căi, pierzătoare); v-am spus, la nivelul țării există o asociație, …, acum vreo 7-8 ani, când am fost la o conferință la ei, spuneau că există vreo 20.000 – deci, numai din România! – tot felul de guru dintr-ăștia care leagă și dezleagă, (fac) pase energetice… Eu nu contest! Da, și-n Vechiul Testament mai lucra Dumnezeu și prin câte un înger, dar hai să nu facem o religie a îngerilor când Îl avem pe Hristos Îngerul Sfatului celui Mare, Care este Sfânta Treime!

Nu vă lăsați păgubiți de darul cel mare pe care l-ați primit, de a fi altoiți în Trupul lui Hristos, trupul duhovnicesc, Macro-Antroposul al cărui cap este Hristos, Dumnezeu!

Nu vă lăsați păgubiți de darul cel mare pe care l-ați primit, de a fi altoiți în Trupul lui Hristos, trupul duhovnicesc, Macro-Antroposul al cărui cap este Hristos, Dumnezeu! Omenirea, de-a lungul întregii istorii, Dumnezeu vrea s-o unească în trupul Fiului Său, îngerii sunt slujitori la aceasta! Sunt lucrări complexe, vedem, spune la un moment dat Arhanghelul Gavriil că-i cere ajutorul Arhanghelului Mihail să se lupte cu îngerul Persiei ca să scoată pe poporul evreu din robia Babilonului! Deci, sunt îngeri ai popoarelor: Dumnezeu ne unește pe toți sub acești îngeri care au fost ai poporului Israel și sunt ai Bisericii. Îi așteaptă și pe evrei să descopere iubirea lui Messia Cel Adevărat.

Ceea ce faci te face!

Lucrează prin ei (prin îngeri), omul dacă se duce și e atât de convins de ideile lui… Toată această ierarhie divină este numită de Sfinții Părinți „Muntele Sion cel duhovnicesc”, este ca o piramidă; alții au întemeiat alte Sioane (…) și, în numele lor, războaiele de pe lume! Dumnezeu stă, Se uită, lasă pe fiecare să-și cânte partitura și, la sfârșit, îl pune unde își așează fiecare soarta. Ceea ce faci te face!

Vă îndemn să vă rugați, vă îndemn să țineți de Hristos! Pomeniți-i și pe ei, faceți acatist la Sfinții Îngeri, că mare este puterea lor: îi țin pe diavoli deoparte!

Vă îndemn să vă rugați, vă îndemn să țineți de Hristos! Pomeniți-i și pe ei, faceți acatist la Sfinții Îngeri, că mare este puterea lor: îi țin pe diavoli deoparte! Dar înțelegeți că acesta este praznicul de astăzi: praznicul ierarhiei divine, care ne așteaptă în Ceruri! Pe o cale îngustă trebuie să călătorim și să ne încadrăm în niște reguli stricte!

Satan înseamnă „procuror”, un fel de domn dintr-ăsta executor. Este și el „mare” judecător, dar Dumnezeu e mai sus decât el!

Dumnezeu nu vrea să facă poligon în Cosmos, cum vedeți că devin statele peste noapte: război colo, război colo! De ce? Că unii au arme și consideră că ei sunt cei mai puternici. În Ceruri Dumnezeu este Stăpân; da, pe fărâma asta de planetă îngăduie să tragă unii cu tunul, să tragă cu…, ca să arate cine sunt și să aibă de ce să-i acuze (la Judecată, n.n.). Este Satan care înseamnă „procuror”, de fapt, în ebraică. Un fel de domn dintr-ăsta executor. La ce-i zice „Lucică”? Este și el „mare” judecător, dar Dumnezeu e mai sus decât el! Faceți răutate, faceți războaie, faceți ce vreți! Voi vă distrugeți și, la sfârșit, nu veți avea nimic! Și veți fi „fericiți”, ca să cităm pe un (om) celebru în viață. E o iluzie! Unii cred că, dacă au furat generații de tineri, cât au inventat tinerii, că tinerii, copiii cu minți tinere au cercetat în laboratoare și au inventat atâtea descoperiri! Șmecherii cu bani și-au însușit patentele și vor să fac-o lume nouă, s-o reseteze, să-nceapă împărăția îngerilor îmbrăcați ca în Star Treck, să o-nceapă de-aici, de pe planetă! Niște șmecheri care au strâns prea mulți bani și n-au ce face cu ei! Mare capcană!

Hristos i-a prădat Satanei toată împărăția de pe pământ și a întemeiat Împărăția Bisericii, în care se mântuiesc oamenii

Ce capcană a întins Hristos în timpul întrupării Sale? Ne spun Sfinții Părinți că S-a făcut ca un vierme în undiță Trupul Său ca să-l prindă pe Satana, care a crezut că e-un om și-a încercat să-L ispitească și, când colo, (Hristos) i-a prădat toată împărăția de pe planeta pământ și a întemeiat Împărăția Bisericii, în care se mântuiesc oamenii.

La fel și-acuma, îi lasă: da, furați, faceți, credeți că sunteți minunați în organizații culte și oculte? O să cadeți în cap! Și de-aia e și răul, că răul este ca un magnet, ca un catalizator pentru rău! Și de-aceea îi lasă să existe, îi lasă să ispitească…

Însă țineți-vă bine de Hristos și de Biserică! Sunt timpuri complexe. Înmulțiți rugăciunea, îndemnați la rugăciune pe copiii, nepoții dumneavoastră, că ispitele sunt mari!

Dumnezeu să ne binecuvânteze, sfinții îngeri să ne ocrotească, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să ne povățuiască pe calea mântuirii! Amin.” – Pr. Vasile Bârzu.

Foto: Pr. Vasile Birzu / Matricea.ro

Predica poate fi ascultată în filmarea de mai jos, începând de la minutul 2:50:48. VIDEO:

De interes, pe aceeași temă:

One thought on “8 noiembrie, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor și netrupeștilor Puteri. Predica Pr Vasile Bârzu din Sibiu: Țineți-vă bine de Hristos și de Biserică! Înmulțiți rugăciunea, îndemnați-vă la rugăciune copiii, nepoții, că ispitele sunt mari! VIDEO

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *