16 noiembrie: Sfântul Apostol și Evanghelist MATEI. Pocăința l-a transformat din vameș, în ucenic al lui Iisus Hristos

La 16 noiembrie se face pomenirea Sfântului Evanghelist Matei, vameșul care, prin pocăință sinceră și schimbarea vieții, a devenit ucenic și apostol al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Sfântul Matei a fost vameș în Capernaum până când Domnul l-a chemat să-L urmeze. După Pogorârea Sfântului Duh, a propovăduit Cuvântul lui Dumnezeu parților, mezilor și etiopienilor.

A scris în aramaică Evanghelia care îi poartă numele (tradusă, ulterior, în greaca veche).

În Etiopia a fost dat la chinuri de către păgâni, dar a rămas nevătămat și s-a săvârșit cu pace.

Pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

16 noiembrie : Pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Matei

„Matei, fiul lui Alfeu, ședea la vamă atunci când Domnul l-a văzut la Capernaum și i-a zis: „Vino după Mine! Și, sculându-se, a mers după Dânsul” (Matei 9:9). După aceea, Matei I-a făcut Domnului ospăț în casa sa și Domnul a rostit atunci câteva din slăvitele Sale învățături despre venirea Lui pe pământ. După primirea Duhului Sfânt, Matei a propovăduit Evanghelia la parți, la mezi și la etiopieni.

În Etiopia l-a pus episcop pe ucenicul său, Plato, iar el s-a suit să se roage într-un munte pustiu, unde i S-a arătat Însuși Domnul. Matei i-a botezat pe femeia și pe fiul voievodului Etiopiei și pentru aceea voievodul s-a mâniat cumplit și a trimis ostași să-l aducă pe Matei la judecată. Ostașii s-au întors zicând că glasul lui Matei l-au auzit, dar pe Matei nu l-au putut vedea ochii lor. Voievodul a trimis atunci o altă ceată. Când ostașii s-au apropiat de el, asupra Apostolului a strălucit o astfel de lumină cerească, încât ei nici nu puteau privi la dânsul. Cuprinși de frică, ostașii au aruncat armele și s-au întors. A

tunci voievodul a mers el însuși să-l prindă pe Apostolul Matei, dar lumina care ieșea dintr-însul l-a orbit îndată pe voievod. Având inimă milostivă, Sfântul Apostol s-a rugat lui Dumnezeu, iar voievodul și-a căpătat iarăși vederea. Dar, de vreme ce i se deschiseseră doar ochii cei trupești, iar nu și cei sufletești, el a pus mâna pe Matei și l-a dat celor mai grele munci. De două ori a aprins un foc mare pe pieptul sfântului, dar puterea lui Dumnezeu l-a păzit viu și nevătămat. La urmă, Apostolul s-a rugat lui Dumnezeu și și-a dat sufletul în mâinile Sale.

Voievodul a poruncit ca trupul mucenicului să fie pus într-o raclă de plumb și aruncat în mare. Dar sfântul s-a arătat Episcopului Plato și i-a spus unde se află racla cu moaștele sale și, astfel, episcopul a putut scoate racla din mare.

Văzând această nouă minune, voievodul s-a botezat și a primit numele Matei. Mai pe urmă, el a lepădat toată deșertăciunea lumii, a fost sfințit preot și a slujit Biserica, ducând viață bineplăcută lui Dumnezeu.

Când Episcopul Plato a murit, Apostolul Matei s-a arătat preotului Matei și l-a povățuit să primească scaunul episcopal. El a primit episcopia și a păstorit Biserica vreme îndelungată, până ce Domnul l-a chemat întru Împărăția Sa cea fără de moarte.

Sfântul Apostol Matei a scris Evanghelia sa în limba aramaică, iar, mai pe urmă ea a fost tălmăcită în limba greacă și, în vreme ce Evanghelia aramaică s-a pierdut, tălmăcirea ei grecească a ajuns până la noi.

Se spune că Sfântul Evanghelist Matei nu a mâncat niciodată carne, ci numai poame și verdețuri.

Cântare de laudă la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Sfântului Său Apostol Matei,
Domnul i s-a arătat în pământul arapilor,
Aducând mare mângâiere chinuitului Său luptător
Și întărind sufletul său cel viteaz.
Domnul, cu însăși mâna Sa, i-a dat un toiag,
Spunându-i să-l sădească înaintea bisericii.
I-a mai spus că toiagul va înverzi și va odrăsli flori de felurite culori
Și rod dulce va da celor ce vor gusta dintr-însul.
Izvor avea să țâșnească din rădăcinile sale,
Izvor de apă rece pentru cei însetați.
Chipul celor ce vor gusta dintr-însul cu mulțumire
Va străluci cu preaminunată lumină.
Apostolul a făcut cele poruncite de Domnul,
Iar lemnul a înverzit și s-a umplut de mlădițe,
Încă izvor de apă vie a țâșnit din rădăcinile sale
Și biserica s-a umplut de mulțime de oameni.
Toți cei bolnavi luau tămăduire,
Iar cei sănătoși se făceau și mai teferi.
Arapii binecuvântare au luat, s-au luminat la chip;
Astfel, poporul cel crud s-a făcut vie lui Dumnezeu.
O, de am avea și noi preaminunatul copac!
Dar îl și avem, fraților, cu toții îl avem!
El este Hristos Domnul, Stăpânul Oștirilor,
Este Pomul Vieții prin Care ne mântuim.”

Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. II, ed. Egumenița, 2010, pag. 658 – 660.

De interes, pe teme similare:

One thought on “16 noiembrie: Sfântul Apostol și Evanghelist MATEI. Pocăința l-a transformat din vameș, în ucenic al lui Iisus Hristos

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *