Duminica a 26-a după Rusalii: Pilda Bogatului căruia i-a rodit țarina. Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu!

În cea de-a 26-a duminică după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii din Bisericile Ortodoxe se citește Pilda Bogatului căruia i-a rodit țarina, din capitolul al 12-lea al Sfintei Evanghelii după Luca. Este vorba despre un om bogat doar în cele materiale, care vorbește mereu la persoana întâi, numai și numai despre sine și ale sale, dar care nu duce nici o grijă pentru viața lui duhovnicească și pentru veșnicia sufletului său. Dumnezeu condamnă trufia unui astfel de om, arătându-i că firul vieții e scurt, traiul din lumea aceasta e doar o chestiune provizorie, iar din strânsura omului nu rămân decât comorile nemateriale, care dăinuiesc în Veșnicie.

„Şi le-a spus lor această pildă, zicând: Unui om bogat i-a rodit din belşug ţarina. Şi el cugeta în sine, zicând: Ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Şi a zis: Aceasta voi face: Voi strica jitniţele mele şi mai mari le voi zidi şi voi strânge acolo tot grâul şi bunătăţile mele; Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te. Iar Dumnezeu i-a zis: Nebune! În această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Şi cele ce ai pregătit ale cui vor fi? Aşa se întâmplă cu cel ce-şi adună comori sieşi şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu.” (Luca 12, 16 – 21).

Pilda aceasta e o introducere pentru o serie de îndemnuri (în oglindă cu cele de la Matei cap. 6 și următoarele) împotriva grijilor lumești legate de subzistență și în favoarea adunării de fapte bune și milostenii, care convertesc avutul material în comori duhovnicești. Creștinul este îndemnat să privegheze așteptând Ziua Domnului și să lucreze în fiecare zi din viața sa la plinirea poruncilor lăsate de Stăpânul până la (re)venirea Sa, adunându-și, astfel, comoară în Cer.

Totodată, în această duminică se citește în cadrul Sfintei Liturghii și Apostolul, un citat din capitolul 5 al Epistolei Sf. Ap. Pavel către Efeseni care îi îndeamnă pe creștini la trezvie, la plinirea voii Domnului, la comportarea ca fii ai Luminii și ai Adevărului, la răscumpărarea vremii.

„Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii! Pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr. Încercând ce este bineplăcut Domnului. Şi nu fiţi părtaşi la faptele cele fără roadă ale întunericului, ci mai degrabă, osândiţi-le pe faţă. Căci cele ce se fac întru ascuns de ei, ruşine este a le şi grăi. Iar tot ce este pe faţă, se descoperă prin lumină, Căci tot ceea ce este descoperit, lumină este. Pentru aceea zice: „Deşteaptă-te cel ce dormi şi te scoală din morţi şi te va lumina Hristos”. Deci luaţi seama cu grijă, cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi, Răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. Drept aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Şi nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Duhul. Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre.” (Efeseni 5, 8 – 19)

De interes, pe aceeași temă:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *