Intraţi toţi în bucuria Domnului nostru! Gustaţi toţi din ospăţul credinţei! Omilia de Paşti a Sfântului Ioan Hrisostom

De este cineva credincios şi iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest Praznic frumos şi luminat!De este cineva slugă înţeleaptă, să intre, bucurându-se, întru bucuria Domnului său!De s-a ostenit cineva postind, să-şi ia acum răsplata!De a lucrat cineva din ceasul cel dintâi, să-şi primească astăzi plata cea dreaptă!De a venit cineva după ceasul al […]