Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mare, Ziua Marinei. Prima predică a Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie, de după incidentul cu tăierea microfonului de la ceremoniile de pe malul mării. VIDEO

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost explicată de Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, într-o predică rostită după slujba Vecerniei unită cu Litia la biserica „Adormirea Maicii Domnului II” din Constanța:

„Maica Domnului a fost cea aleasă din toate neamurile să fie mamă Fiului lui Dumnezeu. Ceea ce nici îngerii n-au putut să gândească, nici oamenii n-au priceput, pentru că cea aleasă a fost dinainte vestită de Însuși Dumnezeu când a adus blestemul asupra Evei și asupra șarpelui. Pentru că șarpele care era diavolul în chipul șarpelui a ispitit pe Eva, Eva a primit pedeapsă aspră: în dureri să nască fii, să fie atrasă spre bărbatul său, el s-o stăpânească – cu multe greutăți a fost împovărată din cauza păcatului. Dar i-a făcut (Dummnezeu) făgăduință. Pe șarpe l-a certat și i-a spus: tu vei continua să înțepi călcâiul femeii, dar ea-ți va zdrobi capul.
Și, iată, cea care zdrobește capul este Noua Evă, adică Fecioara Maria, cea mai frumoasă, cea mai sfântă, cea mai curată, cea cu adevărat aleasă de Dumnezeu. Au vestit-o prorocii, atât de frumos au înfățișat-o, căci prorocii au primit șoapta lui Dumnezeu să vestească neamului evreiesc și întregii lumi că, iată, din seminția lui Iuda se ridică o Fecioară care va fi cea care va naște pe Răscumpărătorul neamului omenesc, pe Fiul lui Dumnezeu.

Frumoasă a fost această Fecioară! Nu cu o frumusețe seducătoare, pe care o înțeleg oamenii, ci o frumusețe lăuntrică și, din lăuntru, razele curăției, smereniei și jertfei ei se oglindeau în afară! Dintre toate laturile frumuseții sale, cea mai aleasă latură a frumuseții sale a fost smerenia, pentru că ea s-a rugat tot timpul și se credea cea mai nevrednică. De aceea, când a aflat de la înger că o Fecioară va naște pe Fiul lui Dumnezeu, deși ea era singura care locuia în templu și trăia numai în rugăciune, n-a îndrăznit să se gândească la ea ci, dimpotrivă, ruga pe înger și pe Dumnezeu să fie părtașă, să cunoască fecioara aceea, că zicea ea în smerenia ei cât de frumoasă trebuie să fie, cât de aleasă trebuie să fie și cea mai mare mângâiere a ei ar fi fost să cunoască acea fecioară! Și nici o clipă nu s-a gândit le ea, ea care trăia numai în rugăciune, ea nu respira fără Dumnezeu, numai cu Dumnezeu își ținea viața ei tot timpul, dar se socotea nevrednică, se socotea cea mai de jos dintre toate făpturile și aceasta a fost smerenia ei, de aceea spune prorocul: A privit Dumnezeu frumusețea ei lăuntrică, această smerenie mai frumoasă decât fecioria ei, și de aceea a ales-o să fie turtureaua cea cu bună glăsuire prin care să se vestească milele lui Dumnezeu! De ce s-a ales turtureaua? Turtureaua e cea mai fidelă pasăre, ea dacă trăiește și soțul ei moare, moare și ea. De aceea a fost asemănată cu turtureaua, pentru smerenia, curăția și fidelitatea ei față de Dumnezeu.

Și, iată, Fecioara Maria a primit în pântecele său pe Fiul lui Dumnezeu și, astfel, a devenit născătoare de Dumnezeu, căci Fiul lui Dumnezeu, Care e creatorul nostru, S-a făcut creatură asemenea nouă, ca pe noi să ne răscumpere din păcat și din moarte! Și, iată, cu ajutorul Maicii Domnului, am primit pe Răscumpărătorul cel din Cer, Care a venit pe pământ să ne caute și nu ne-a găsit pe pământ, a găsit pe strămoșii noștri în iad. De aceea, a primit moartea cu sufletul și cu dumnezeirea s-a dus la iad și de-acolo ne-a ridicat din robia păcatului și a morții.

Maica Domnului a fost martoră la toate suferințele Fiului său dumnezeiesc Iisus Hristos. De aceea, a primit în durerea ei de la Crucea Domnului și calitatea de mamă a noastră, a tuturor. În această menire de mamă a noastră, a tuturor, ea, cât a stat pe pământ, tot timpul s-a rugat pentru noi, dar dorul după Fiul ei, Care S-a suit la Cer – și era cu apostolii pe Muntele Eleonului când Domnul S-a înălțat la Cer -, acest dor o mistuia cel mai tare, pentru că L-a văzut chinuit, batjocorit, răstignit, omorât și îngropat, apoi L-a văzut înviat și, văzându-L înviat, atât de mult s-a bucurat și-I ducea dorul, vâzând că S-a înălțat la Cer. Dar a rămas în rugăciune pentru noi și se ruga în grădina Ghetsimani mereu și tot acolo a primit vestea când Fiul său a hotărât s-o ia la Sine pe Maica Sa, că, iată, a trimis înger și i-a spus:

„Marie, mama Fiului lui Dumnezeu, Fiul tău – a zis Arhanghelul Gabriel – m-a trimis la tine să-ți vestesc că peste 15 zile te va lua la El, la Cer. Pregătește-te, bucură-te și rămâi în această nădejde și bucurie!”.

Ea s-a bucurat atât de mult și s-a rugat pentru fiii săi de pe pământ. Se ruga neîncetat, fără să mai doarmă, fără să mănânce sau să bea ceva, ca fiii săi de pe pământ să nu se piardă. Și, iată, a venit Fiul său și i-a luat sufletul. Și, când a venit Fiul său ca să-i ia sufletul, a rostit ultimele cuvinte: „Apostoli de la margini, adunați-vă aici, în satul Ghetsimani, unde Fiul meu a venit să ia sufletul meu! Iar voi veniți să îngropați trupul meu!”.

Și s-au adunat apostolii pe norii cerului, cum spune cronicarul. Ei erau ca niște stele care duceau adevărul lui Hristos în toată lumea. Și, iată, s-au adunat la Ghetsimani, aduși pe norii cerului, să îngroape trupul Maicii Domnului. Au venit fără de Toma și au dus trupul Maicii Domnului spre mormânt cu multe cântări de jale. Toți se jeluiau, pentru că, după ce propovăduiau Evanghelia, măcar o dată pe an veneau la Maica Domnului să-i spună darurile pe care le-au primit prin Fiul ei și cum rodește Evanghelia Fiului ei la toate popoarele. Și fiecare lua întărire de la Maica Domnului, iar acum erau triști pentru că Maica Domnului a adormit.

Și ziceau fiecare durerea sa: Pavel zicea „Eu pe Fiul tău L-am văzut numai în cer când m-a răspit și nu știu dacă aveam trup sau eram fără de trup, dar pe tine văzându-te, pe El parcă-L vedeam și mă întărea în propovăduirea mea”. Și Petru a mai spus: „Eu am mai șchiopătat față de Fiul tău, dar, avându-te rugătoare aici, pe pământ, și știindu-te cu noi în rugăciune, eram puternic în propovăduire!”. Și așa zicea fiecare dintre apostoli.

Și au luat trupul Maicii Domnului, l-au dus să-l îngroape în mormântul pregătit în Grădina Ghetsimani, dar, iată, un evreu cu răutate a gândit să răstoarne trupul Maicii Domnului și a pus mâinile să dea la oparte sicriul în care era purtat trupul Maicii Domnului cu gândul acesta rău, văzând pe apostoli cum o slăvesc – o slăveau și îngerii care au coborât din Cer – și, iată, mâinile i-au rămas atârnate acelui evreu Atonie și nu mai putea de durere că i s-au rupt mâinile de la coate și acum se jeluia de durere adâncă. Și ziceau unii: „Dacă ai putere, Maică, vindecă-l pe acesta!”. El însuși a început să se roage. Văzând atâta putere la Maica Domnului, a zis Atonie: „Ești Maica lui Iisus și Iisus e Dumnezeu! Dacă mă faci bine, voi crede în tine și în Fiul tău!”. Și, iată, s-a făcut sănătos.

A fost așezat trupul Maicii Domnului în mormânt și acolo au rămas îngerii să-i cânte. Dar, dintre apostoli, Toma n-a ajuns (la înmormântare, n.r.). După ce a fost îngropat trupul Maicii Domnului, a ajuns și Toma și, în văzduh fiind, a întâlnit în văzduh o adiere și un glas și un omofor al Maicii Domnului a venit spre el și un înger i-a șoptit: „Acesta-i omoforul Maicii Domnului, care a fost ridicată la Cer!”. Venind, se tânguia și zicea: „Iată, eu n-am fost în prima zi a Învierii să-L văd pe Hristos, Domnul nostru, n-am ajuns nici acum la înmormântarea Maicii Sale. Doamne, de ce m-ai pedepsit?”. Și, iată, a cerut să meargă la mormânt să vadă trupul Maicii Domnului.

Și, desfăcându-se mormântul, mormântul era gol, și a confirmat Toma celorlalți: „Eu, când eram adus în văzduh, un înger mi-a spus: Acesta e omoforul Maicii lui Dumnezeu, care a fost ridicată de Fiul său la Cer! Nu-mi venea să cred, acum văd că-i adevărat!”. Pentru că mormântul era pecetluit, erau puse pecețile pe mormântul Maicii Domnului și, deschizându-se mormântul și mormântul fiind gol, a înțeles Toma că acolo a fost. Pentru că trupurile înviate n-au nevoie de ușă, de deschizătură, ele sunt ușoare, ele sunt spiritualizate și pătrund prin ușile încuiate, ies din morminte fără să se desfacă mormintele și, iată, aceasta este marea mângâiere că Maica Domnului i-a adunat pe apostoli să fie martori ai acestui adevăr: că ea este prima dintre cei pe care i-a răscumpărat Dumnezeu. Sigur, și la Învierea Domnului s-au arătat unii care au înviat din morți, dar s-au întors în morminte (au înviat precum Lazăr, la această viață trecătoare, neavând trup pnevmatizat, spiritualizat precum cel al lui Iisus cel înviat, n.r.).

De data aceasta, Maica Domnului a fost ridicată la Cer de Fiul său. Întâi i-a luat sufletul și, apoi, i-a luat și trupul, ca să fie în Ceruri rugătoare pentru noi, să ne fie nouă cu adevărat mângâietoare și împlinitoare a tuturor cererilor noastre pentru sufletele și pentru mântuirea noastră!

Să ne mângâie și anul acesta această mare sărbătoare, că milele Maicii Domnului, dragostea sa și grija sa de mamă față de noi niciodată nu slăbesc ci, dimpotrivă, sporesc an de an! Pentru că milostivirile Maicii Domnului sunt atât de multe și Mântuitorul Hristos o ascultă pe Maica Sa mai mult decât pe oricare sfânt, întrucât ea este mai frumoasă și mai sfântă decât sfinții, căci Domnul Hristos, când i-a luat sufletul, a mers cu el până-n Cerul cel de sus – că sunt trei ceruri: Cerul cel mai de sus, locuința lui Dumnezeu; cerul al doilea, locuințele sfinților și cerul al treilea, locuința îngerilor și, apoi, cerul material, pe care noi îl vedem sub formă albastră, care este tăria până unde-și arată această dependență corpurile din univers față de acea centură, că cerul este ca o centură spre care tind toate corpurile din univers și de care nu se poate trece, pentru că au o anumită lege a lor, a gravitației lor în văzduh și, iată, depind de această centură pe care a lăsat-o Dumnezeu, așa se traduce „tăria”, cum o numim noi, care este, de fapt, locul de la care corpurile din univers nu pot înainta mai mult.

Și, iată, Maica Domnului, când i-a luat trupul Mântuitorul Iisus Hristos, a trecut printre cohortele de îngeri și de sfinți și (Mântuitorul) nu s-a oprit cu trupul ei până când nu l-a suit deasupra sfinților, de-a dreapta Sa l-a așezat Mântuitorul și, de acolo, ne veghează, se roagă și mijlocește pentru noi.

S-o rugăm pe Maica Domnului să ne fie mai departe mamă bună, milostivă, ajutătoare, ocrotitoare și plinitoare a tuturor cererilor noastre, care ne sunt de folos, ca, în felul acesta, Maica Domnului să fie pentru noi toți cea mai mare ajutătoare, rugătoare și plinitoare a credinței, nădejdii și faptelor noastre spre mântuire, de care să avem cu toții parte! Amin”, a afirmat ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, în predica rostită după slujba Vecerniei unită cu Litia la biserica „Adormirea Maicii Domnului II” din Constanța, luni, 15 august 2022. VIDEO:

Reamintim că, în dimineața aceleiași zile, un incident neplăcut a avut loc în timpul slujbei de „Te Deum” conduse de Arhiepiscopul Tomisului în cadrul ceremoniilor oficiale prilejuite de Ziua Marinei la Constanța: microfonul ierarhului a fost întrerupt și programul a continuat, deși slujba religioasă nu se încheiase.

În timp ce activiști civici precum Iulian Capsali au considerat incidentul drept un gest ostil din partea regimului Iohannis, președintele fiind prezent și rostind un discurs în acea zi în portul Constanța, reprezentanții Forțelor Navale au transmis, „la vreo 6 ore după incident” – potrivit purtătorului de cuvânt al Arhiepiscopiei, pr. Eugen Tănăsescu -, un comunicat de presă în care acuzau o „defecțiune tehnică”. ÎPS Teodosie a ales să nu dea amploare acestei „ispite”, mulțumindu-se să răspundă pentru presă – înainte de emiterea comunicatului organizatorilor- că „îi compătimesc pe cei care au făcut asta, pentru că înaintea lui Dumnezeu vor răspunde”.

Organizatorii de la Ziua Marinei se disculpă, dând vina pe o „defecțiune tehnică”

„Statul Major al Forțelor Navale, în calitate de instituție organizatoare a ceremoniei de luni, 15 august, din Portul militar Constanța, regretă situația creată pe timpul oficierii serviciului religios.
Întreruperea amplificării sunetului pe timpul acestui moment a fost cauzată de o defecțiune tehnică a circuitului audio. Din nefericire, această avarie nu a putut fi sesizată și comunicată în timp util prezentatorilor ceremoniei. Aceștia nu aveau legătură vizuală cu locul de oficiere, interpretând întreruperea sunetului drept încheierea serviciului religios și au introdus următorul moment din ceremonial.
Conducerea Statului Major al Forțelor Navale va transmite, în cel mai scurt timp, către Arhiepiscopia Tomisului o informare oficială cu privire la cele întâmplate și exprimă încă o dată regrete pentru eroarea de comunicare survenită între personalul tehnic care a asigurat desfășurarea ceremoniei”, se arată într-o informare de presă transmisă pe 15 august 2022 de Biroul de presă al Statului Major al Forțelor Navale.

Activiștii civici văd în „defecțiune” încă un semn al disprețului regimului pandemist față de Biserică

„FĂRĂ DUMNEZEU
Ce s-a întâmplat la Constanța, cu tăierea microfonului IPS Teodosie al Tomisului în timp ce făcea un Te Deum – adică aducea mulțumire lui Dumnezeu de marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, în care se serbează și Ziua Marinei -, arată cât se poate de clar halul de abjecție al actualilor guvernanți și al președintelui Johannis.

Bătaia de joc a fost adusă nu doar acestui vrednic ierarh, pe care Sistemul se chinuie să-l deprecieze prin presa securistă laolaltă cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, ci este o batjocură adusă Bisericii Ortodoxe Române, într-o zi sfântă.

”De ce să mă supăr – a replicat IPS Teodosie la întrebarea jurnaliștilor – nu am voie să mă supăr. Îi compătimesc pe cei care au făcut asta pentru că înaintea lui Dumnezeu vor răspunde”

Orice alte cuvinte sunt de prisos”, a scris regizorul și publicistul Iulian Capsali în aceeași zi pe Facebook.

ÎPS Teodosie: Sărbătoarea Sfintei Marii pentru Marina Română însemnează reperul cel mai important – Sfânta Fecioară Maria este ocrotitoarea marinarilor români și, de aceea, toți sunt puși sub ocrotirea ei când călătoresc pe mare. Sigur, este mama noastră, a tuturor, ea ne veghează pe toți!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *