Moldoveni, ucraineni și armeni, UE întâi vrea să vă vaccineze, apoi să vă integreze! Se urmăresc procente de peste 70 la sută la adulți, copii și animale de companie. Pașapoarte de vaccinare pentru refugiați. DOCUMENT EuroNest

Un organism aproape necunoscut, Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, a dezbătut recent o rezoluție halucinantă despre vaccinarea partenerilor estici ai Uniunii, printre care Armenia, Republica Moldova și Ucraina. Din textul rezoluției reiese negru pe alb că Uniunea Europeană este, nici mai mult, nici mai puțin decât agentul de vânzări al companiilor Big Pharma. Acest gen de mărturisire valorează, evident, greutatea sa în aur!

În februarie 2023 a fost întrunită Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic al Uniunii Europene, care a oferit prilejul dezbaterii câtorva texte cu totul frapante. Printre ele, această rezoluție „privind compatibilitatea între programele de vaccinare ale Uniunii Europene și țările Parteneriatului Estic” (printre care Armenia, Republica Moldova, Ucraina ș.a.).

„Euro Nest” – mai bine spus, Neuro Test! – pare a fi o adunare parlamentară dedicată țărilor din Europa „cu trei viteze”, adică cele aflate la est de Est. Cu toate astea, nu pot fi contestate legăturile – dacă nu chiar filiația – cu Parlamentul European. Ceea ce aruncă o nouă lumină asupra disperării cu care organismul de la Bruxelles/Strasbourg a înșelat țările membre U.E. cu implementarea pașaportului U.E. de vaccinare pe o perioadă de „doar” 6 luni, pentru a „facilita” libera circulație în sezonul turistic al anului 2021. După care, într-o unanimitate de tip sovietic, euro-deputații au votat ciclic prelungiri ale „provizoriului” pașaport vaccinal, culminând cu samavolnica lui prelungire cu încă un an de zile la 24 iunie 2022, când deja pandemia fusese declarată formal încheiată și în ciuda unei dezbateri online în care cetățenii europeni se pronunțaseră majoritar împotrivă. Extinderea pretenției de vaccinare la țările non-U.E. candidate la integrare, șantajând accesul lor în „comunitate” de adoptarea „standardelor comunității” pLandemice, ar putea reprezenta un debușeu pentru comenzile de seruri experimentale de miliarde de euro negociate de șefa Comisiei U.E., Ursula von der Leyen, prin SMS cu directorul companiei farmaceutice Pfizer, Albert Bourla. Deși ambii au refuzat să dea socoteală în fața euro-Parlamentului pentru abuz în serviciu și lipsă de transparență, se pare că aceeași adunătură de parlamentari anti-europeni ajută acest grup infracțional organizat să-și vândă cu de-a sila milioanele de doze rămase pe stoc către „partenerele” (a se citi: coloniile) din noul val de integrare care, se pare, sunt gata să pună la bătaie orice pentru primirea în U.E., inclusiv pielea propriilor cetățeni. Redăm mai jos rezoluția „Euro-Nest”-ului, publicată în exclusivitate de lecourrierdesstrateges.fr:

Citiți continuarea, contra cost, în Curierul Strategilor!

Traducerea parțială a Concluziilor rezoluției EuroNest:

Adunarea Parlamentară EuroNest, (…)

Consolidarea cooperării și a impactului său în cadrul parteneriatului estic pentru mai bune rezultate în domeniul sănătății publice, mai ales în privința vaccinării și a aspectelor transfrontaliere ale bolilor transmisibile

1.constată că, o dată cu creșterea mobilității transfrontaliere cu scopul angajării, comerțului, educației și turismului în U.E., avantajele vaccinării pentru sănătatea publică se traduc în egală măsură prin avantaje economice tangibile; notează că asta se aplică atât în mod direct Uniunii, cât și țărilor din Parteneriatul Estic;

2.recunoaște potențialul utilizării cadrului Parteneriatului Estic pentru consolidarea unui program social comun axat pe creșterea acoperirii vaccinale, lupta contra inegalităților de acces la vaccinare și promovarea serviciilor publice de prevenție;

3.subliniază diversitatea actuală a cadrelor juridice în materie de vaccinare, inclusiv printre statele membre; constată că unele țări aplică reguli de vaccinare obligatorie pentru unele boli și se mulțumesc doar cu recomandări în privința altora; observă că aceste abordări pot în egală măsură să evolueze cu timpul, mai ales datorită recomandărilor O.M.S., a pregătirii instituționale și a acceptării din partea societății;

4.constată că într-o mână de țări din Uniune, rata vaccinării împotriva anumitor boli rămâne foarte ridicată deși nu există obligația vaccinării copiilor (98% în Suedia);

5.ia act de avantajele comune potențiale ale participării și asocierii Parteneriatului Estic la activitățile Agenției Europene a Medicamentelor (E.M.A.), a E.C.D.C. și a H.E.R.A., care vizează prevenirea răspândirii bolilor infecțioase în cele două regiuni;

6.recunoaște că inițiativa Uniunii privind securitatea sanitară a adus o dimensiune exterioară E.C.D.C.-ului, cu potențialul creării unei legături esențiale pentru ajungerea la o coordonare și o aliniere crescute cu țările terțe, inclusiv în regiunea Parteneriatului Estic;

7.subliniază că, fidel principiului de a concepe soluții locale pentru provocările locale, înscris în programul european de vaccinare până în 2030, parteneriatul dintre U.E. și O.M.S. Europa ar putea, de asemenea, fi un mijloc de a ajunge la o mai mare compatibilitate și la sinergii crescute în programele de vaccinare și în vaccinarea din toată Europa;

8.solicită ca eforturile coordonate să fie intensificate pentru elaborarea unei strategii globale vizând promovarea unei cereri constante de campanii de vaccinare și de prevenție în Uniune și Parteneriatul Estic pentru bolile evitabile prin vaccinare;

9.recomandă dezvoltarea unei cooperări mai structurate la nivel instituțional în domeniul sănătății publice, de exemplu prin crearea unui forum periodic pentru miniștrii și autoritățile Uniunii și Parteneriatului Estic în domeniul sănătății, eventual sub formă de întâlniri anuale sau de invitații de a asista la reuniunile Consiliului Miniștrilor sănătății Uniunii Europene pe perioade mai lungi;

10.cere de îndată ca eforturile vizând promovarea cooperării și a alinierii strategiilor de luptă împotriva amenințărilor sanitare transfrontaliere internaționale, în special a pandemiilor, să fie continuate cu scopul creșterii nivelului de stăvilire și a întăririi imunității pe viitor;

11.solicită implementarea sau extinderea de sisteme de transfer comun al piețelor publice actuale și viitoare și/sau de proceduri de împărțire a vaccinurilor între Uniune și partenerii din Parteneriatul Estic, în special pentru vaccinurile sistematice, permițând(u-se) creșterea producției, livrării și cumpărării vaccinurilor și materialelor medicale conexe;

12.recomandă să se aibă în vedere crearea unui mecanism de sprijin multilateral pentru diversificarea capacităților de fabricare a vaccinurilor pe termen cât mai lung;

13.este convinsă de necesitatea promovării unei colectări și a unui schimb de date eficiente și armonizate asupra transmiterii bolilor transmisibile prin intermediul unor sisteme integrate de informații despre vaccinare, accesibilitatea și acoperirea vaccinală (atât pentru copii, cât și pentru populațiile adulte) precum și despre supravegherea bolilor, adaptând instituțiile implicate pentru a le pune în conformitate cu normele internaționale;

14.invită Uniunea Europeană să susțină și să finanțeze programe conjugate ce vizează promovarea și susținerea cercetării științifice privind vaccinarea în țările Parteneriatului Estic;

15.recomandă finanțarea de acțiuni țintite legate de comunicarea strategică în ce privește prevenirea bolilor și formarea profesioniștilor medicali în cadrul Parteneriatului Estic, de exemplu prin încurajarea programelor de înfrățire între centrle naționale de prevenție și prin extinderea programului Erasmus+ asupra schimburilor țintite între Parteneriatul Estic și profesioniștii medicali din Uniune;

16.invită Uniunea și țările partenere din Parteneriatul Estic să facă eforturi pentru implementarea unui sistem de recunoaștere reciprocă a certificatelor de vaccinare (care nu se mărginește doar la COVID-19, ci care se sprijină totodată pe exemplul reușit al certificatelor digitale) între țările din Parteneriatul Estic și Uniune, de exemplu prin digitalizarea cardului galben internațional al O.M.S.;

Învățăminte trase din pandemia de COVID-19, amenințări și provocări privind răspândirea anumitor boli în țările Parteneriatului Estic și identificarea problemelor ce decurg din absența calendarelor de vaccinare sincronizate (sau conduse de O.M.S.)

17.recunoaște că rolul Uniunii în lupta contra pandemiei de COVID-19, atât prin contribuția ei decisivă la sistemul COVAX, cât și prin mecanismul Uniunii de împărțire a vaccinurilor, s-a dovedit util; deplânge totuși ușoara întârziere în punerea la dispoziție a vaccinurilor pentru vecinii direcți ai Uniunii, care alimentează percepțiile de „naționalism vaccinal” și întârzie acțiunea Uniunii; relevă totodată că alți actori au folosit-o pentru a alimenta narative de natură să submineze eforturile comune ale Uniunii, ca în cazul Chinei și al Rusiei;

18.salută măsurile decisive luate de Uniune și statele ei membre în calitate de „echipă Europa” pentru atenuarea consecințelor socio-economice ale pandemiei de COVID-19 grație donațiilor de vaccinuri și unui sprijin financiar;

19.subliniază că trebuie abordată în egală măsură relația dintre atitudinile față de COVID-19 și alte vaccinuri, dat fiind că reacțiile inadecvate la COVID-19 pot în egală măsură să alimenteze reticența la vaccinare în general, ceea ce ar putea determina o scădere potențială a utilizării altor vaccinuri;

20.invită S.E.A.E. (Serviciul European de Acțiune Externă) să ajute autoritățile statelor din Parteneriatul Estic, prin intermediul grupului de lucru East StratCom și al delegațiilor Uniunii, să lupte contra dezinformării pe tema vaccinurilor împotriva COVID-19 și să favorizeze un dialog social cu scopul de a atinge obiectivul constând în vaccinarea a cel puțin 70% din populație;

21.recomandă înfruntarea provocării reticenței la vaccinare prin elaborarea unei strategii globale pentru a rezolva problema, bazată deopotrivă pe informațiile și nevoile specifice ale regiunii Parteneriatului Estic, punând accentul pe profesioniștii medicali, informarea părinților tineri asupra serviciilor sociale și a programului general în școli legate de sănătate;

22.subliniază că o conștientizare crescută, o pregătire instituțională și învățămintele trase din pandemia de COVID-19 pot totodată să constituie ocazia de a lupta contra altor boli care pot fi controlate prin vaccinare, precum vaccinarea contra virusului papiloma uman pentru prevenirea cancerului de col uterin;

23.roagă de urgență autoritățile țărilor Parteneriatului Estic să profite de ocazia de a folosi fondurile de relansare legate de COVID-19 pentru a moderniza spitalele și a îmbunătăți calitatea și accesibilitatea serviciilor medicale, mai ales în regiunile și zonele transfrontaliere;

24.constată cu îngrijorare că Regiunea europeană a O.M.S. a experimentat o ușoară scădere a acoperirii vaccinale sistematice în decursul anilor 2020-2021, cu lacune importante în anumite țări ale Parteneriatului Estic;

25.subliniază necesitatea concentrării pe creșterea ratelor de vaccinare a copiilor, acordându-se o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, astfel încât să se reducă riscul de epidemii multiple în contextul pandemiei de COVID-19, mai ales în țările cu sistemele de sănătate cele mai șubrede;

26.solicită implementarea unui proiect-pilot vizând extinderea garanției europene pentru copii și la țările din Parteneriatul Estic, cu scopul de a garanta dreptul copiilor la îngrijiri medicale gratuite și calitative datorită unui acces ușor și gratuit la vaccinare din copilăria mică;

27.invită Comisia (Europeană, n. trad.), S.E.A.E. și statele membre să susțină autoritățile țărilor din Parteneriatul Estic la finanțarea și implementarea de operațiuni de securitate în școli, inclusiv furnizarea de produse de igienă și difuzarea informațiilor despre spălarea mâinilor și alte măsuri de igienă, ca învățăminte trase din pandemia de COVID-19;

28.invită Comisia, S.E.A.E. și statele membre să ajute autoritățile țărilor Parteneriatului Estic să elaboreze și garanteze încă de pe acum planuri de urgență și planuri de reacție în caz de criză pentru a se reduce riscul transmiterii viitoare a pandemiei în școli și a se minimiza impactul închiderii școlilor asupra copiilor și a familiilor lor, mai ales asupra copiilor celor mai săraci și marginalizați, precum și a persoanelor cu handicap sever; subliniază, în această privință, necesitatea de a acorda prioritate copiilor din zonele afectate de conflicte;

29.recomandă punerea la punct a unui mecanism specific de cooperare cu părțile interesate (și anume Comitetul Internațional al Crucii Roșii (O.M.S.) pentru a trata problema serviciilor de sănătate de bază și a vaccinării în regiunile Parteneriatului Estic considerate ca teritorii temporar ocupate fără control sau cu un control limitat exercitat de autoritățile de jure sau autoritățile de facto care duc lipsă de răspundere sau de resurse; unde există o concentrație mare de grupuri vulnerabile;

30.estimează că Uniunea și statele membre, bazându-se pe ajutorul pe care l-au furnizat deja Ucrainei din februarie 2022, ar trebui să furnizeze mai multe vaccinuri și alte tratamente medicale adecvate pentru bolile transmisibile;

31.subliniază necesitatea crescută de a furniza vaccinuri și alte tratamente medicale Republicii Moldova și statelor membre care găzduiesc cel mai mare număr de refugiați ucraineni (inclusiv România!, n.r.);

32.subliniază importanța punerii în funcțiune a unui sistem electronic de îngrijiri medicale, inclusiv a unor dosare medicale electronice de vaccinare, în special pentru refugiații care au trebuit să-și părăsească în grabă domiciliul, lăsându-și acasă toate documentele în format tipărit; realizarea avantajelor comune ale calendarelor sincronizate de vaccinare;

33.subliniază importanța studierii avantajelor comune ale unei acțiuni coordonate în scopul de a ajunge la o punere în aplicare echilibrată între calendarele naționale de vaccinare contextualizate local și sincronizate la nivel internațional în Uniune și în țările Parteneriatului Estic, cu ajutorul contribuțiilor științifice solide și bazate pe dovezi verificate și pe expertiza părților interesate, cum ar fi O.M.S.;

34.subliniază importanța măsurilor complementare adecvate din domeniul sănătății publice și a participării altor părți interesate, a corpului medical și a societății civile, în special în privința comunicării, a sensibilizării grupurilor îndepărtate și vulnerabile și a luptei împotriva reticenței la vaccinare; recomandă programe și o finanțare pe măsură pentru țările Parteneriatului Estic;

35.împărtășește opinia conform căreia definirea progresivă și organizarea pe țări a calendarelor naționale de vaccinare și angajamentul O.M.S. Europa pe lângă Uniune și țările Parteneriatului Estic pe baza unei consultări bazate pe date verificate pe un calendar de vaccinare contextualizat mai degrabă decât sincronizat vor crește fără nici o îndoială avantajele pentru sănătatea publică și vor consolida și mai mult încrederea cerută publicului în instituții;

36.este convinsă că un grad mai ridicat de sincronizare a metodologiilor fiabile și de comun acord acceptate și a capacităților instituționale în materie de gestionare a datelor pot în egală măsură permite recunoașterea reciprocă a certificatelor de vaccinare, reducând astfel necesitatea unor restricții sau obstacole de călătorie;

37.invită Uniunea, statele ei membre și partenerii săi estici să coopereze și în privința vaccinării animalelor de companie, cu atât mai mult cu cât anumite boli ale animalelor pot fi transmise cu ușurință la om, și să coopereze și să împărtășească cele mai bune practici ale statelor membre ale Uniunii în materie de identificare și înregistrare a animalelor de companie;

38.își însărcinează copreședinții să transmită prezenta rezoluție președintelui Parlamentului European, Consiliului (European), Comisiei (Europene), vicepreședintei Comisiei/înaltei reprezentante a Uniunii pentru afacerile externe și politica de securitate, comisarului însărcinat cu vecinătatea și extinderea, Serviciului European pentru Acțiune Externă (SEAE), guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Uniunii (inclusiv România!, n.r.) și ale țărilor Parteneriatului Estic (inclusiv Republica Moldova!, n.r.).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *