24 noiembrie: Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei, a Sfântului Sfințit Mucenic Petru, Arhiepiscopul Alexandriei și a Cuviosului Pafnutie

Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei
.
Clement s-a născut la Roma din seminție împărătească și a trăit pe vremea Sfinților Apostoli. Maica și cei doi frați ai săi, plutind cu corabia pe mare, au fost aruncați de furtună în locuri diferite. Atunci tatăl a pornit să-și afle femeia și pe cei doi fii ai săi, dar s-a pierdut și el. Clement, ajungând în vârstă de 25 de ani, a pornit spre Răsărit să-și caute părinții și frații. Ajuns în Alexandria, l-a cunoscut pe Apostolul Varnava, iar apoi i-a urmat Apostolului Petru, căruia i se făcuseră urmăritori mai înainte și cei doi frați ai săi, Faust și Faustian. Prin purtarea de grijă cea dumnezeiască, Apostolul Petru a aflat-o pe maica lui Clement, ce era acum o bătrână cerșetoare, iar mai pe urmă l-a aflat și pe tată. Astfel, toată familia s-a adunat laolaltă și cu toții s-au întors la Roma creștini.

Clement nu s-a despărțit de marele Apostol care, mai înainte de moartea sa, l-a sfințit episcop. După mucenicia lui Petru, în scaunul păstoresc al Romei a urcat mai întâi Lin, mai pe urmă Clet, amândoi aceștia păstorind pentru puțină vreme, iar, la urmă, Clement.

Clement a păstorit cu râvnă de foc Biserica lui Dumnezeu și, din zi în zi, aducea tot mai mulți necredincioși la credința creștină. Pe lângă aceasta, el a rânduit șapte scriitori care să scrie viețile mucenicilor creștini ce pătimeau la vremea aceea pentru Domnul lor.

Împăratul Traian l-a surghiunit la Cherson, unde Clement a aflat mai mult de două mii de creștini aflați și ei în surghiun. Aceștia toți se îndeletniceau cu anevoiosul meșteșug al tăierii pietrei într-un pământ fără de apă. Creștinii l-au primit pe Clement cu bucurie mare, iar el li s-a făcut izvor viu de mângâiere. Prin rugăciunile sale, Clement a făcut să țâșnească din pământ un izvor de apă și a adus atâta mulțime de păgâni la credința creștină încât într-un singur an s-au zidit acolo 75 de biserici.

Ca să nu se răspândească mai mult credința creștină, stăpânitorii acelor locuri l-au osândit pe Clement la moarte și, legându-i o piatră de grumaz, l-au aruncat în mare în anul 101. Moaștele sale au fost scoase din mare numai în vremea Sfinților Chiril și Metodie.
.
Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Petru, Arhiepiscopul Alexandriei
.
Petru a fost ucenicul și urmașul în scaunul păstoresc al Sfântului Teona, Arhiepiscopul Alexandriei, iar o vreme a fost chiar dascăl al vestitei școli de filozofie a lui Origen. El a suit în scaunul arhieresc în anul 299 și a luat moarte mucenicească în anul 311, lângă mormântul Sfântului Apostol Marcu. Sfântul Petru a păstorit Biserica în cel mai urgisit veac, când împotriva credincioșilor se ridicau prigoane și din afară, de la cei necredincioși, și dinăuntru, de la eretici.
În vremea sa au pătimit în Alexandria 670 de creștini. Adesea erau duse la locul de tăiere și ucise familii întregi. În vremea aceasta, necucernicul Arie îi înșela pe credincioși cu învățătura sa cea mincinoasă. Sfântul Petru l-a despărțit de Biserică și a aruncat asupra lui blestem și în lumea aceasta, și în cea de apoi. Însuși Domnul l-a cercetat în temniță pe acest mare și minunat sfânt.
.
Pomenirea Cuviosului Pafnutie
.
Pafnutie nu a băut niciodată vin. Odată a fost prins de tâlhari și căpetenia lor l-a silit să bea un pahar de vin. Văzând firea cea blândă a lui Pafnutie, acela s-a pocăit și a lepădat tâlhăriile sale.
.
Cântare de laudă la Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei
.
Cinstitul Clement, de neam împărătesc,
S-a făcut slujitor plin de râvnă al Domnului Celui Viu.
Lepădând deșertăciunea îmbelșugatei Rome,
S-a înălțat cu duhul mai presus de toată înșelăciunea.
De Petru s-a legat cu rudenia Duhului,
Iar de trupeasca rudenie cu împăratul s-a slobozit.
A strălucit în Roma ca o stea luminoasă,
Risipind cu Cinstita Cruce întunericul cel vârtos.
Clement a împodobit și întărit Apostoleasca Biserică,
Amărând neputincioasele puteri ale iadului.
Din puterea dracilor s-a ridicat o furtună,
Cântând să-l ucidă pe sfântul lui Dumnezeu;
Trupul său l-au ucis, dar sufletul s-a ridicat la cer;
Sfântul său trup a rămas în adâncul mării.
După opt veacuri, și fierul cel vârtos se preface în tină,
Dar nu tot astfel a pătimit trupul ostașului lui Hristos.
El a lucrat în chip slăvit mulțime de minuni
Și, prin Hristos Dumnezeu, Clement a dobândit slavă.
O, Sfinte Clement, ajută-ne și nouă,
Mijlocind cu rugăciunile tale înaintea scaunului dumnezeiesc!
Amin.

Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. II, ed. Egumenița, 2010, pag. 667 – 699)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *