22 mai: Pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc, a Sfântului și Dreptului Melchisedec, regele Salemului. Pomenirea celui de-Al Doilea Sinod Ecumenic

1.Pomenirea Sfântului Mucenic Vasilisc

Vasilisc era o rudenie a Sfântului Teodor Tiron. El a fost muncit împreună cu Eutropie și Cleonic. După ce aceștia doi au fost răstigniți și au murit (sunt pomeniți la 3 martie), Vasilisc s-a întors în temniță. În vremea aceea, tocmai se schimba ighemonul împărătesc, iar Vasilisc a rămas întemnițat multă vreme. El s-a rugat cu lacrimi lui Dumnezeu să nu-l lipsească de moarte mucenicească. După ce s-a rugat îndelung, i s-a arătat Însuși Domnul Iisus, Care a făgăduit să-i împlinească dorirea și l-a trimis în satul lui să-și ia rămas-bun de la maica și frații săi. Chiar atunci a venit în cetate un alt ighemon, pe nume Agripa, care a poruncit ca Vasilisc să fie chemat îndată din satul său. Pe când mergea pe cale spre cetatea Amasiei, Domnul a făcut o minune mare prin mucenicul Său, pentru care mulțime de oameni a crezut în Hristos. Agripa i-a poruncit lui Vasilisc să ducă jertfe înaintea idolului lui Apollo. „Apollo se tâlcuiește pierzător”, a zis Vasilisc și, rugându-se fierbinte, a prefăcut idolul în țărână și a ars capiștea cu foc pogorât din cer. Agripa, înfricoșându-se, a socotit aceasta drept vrăjitorie și a poruncit să se taie capul lui Vasilisc, dar chiar în clipa aceea și-a ieșit din minți.

În sminteala lui, s-a dus la locul tăierii, a aflat în țărână puțin sânge de-al mucenicului, l-a pus sub brâul său și s-a tămăduit. Venindu-și în sine, el a primit botezul. După o vreme, un locuitor din Comana, pe nume Marin, a zidit o biserică peste moaștele sfântului, chiar în locul unde fusese ucis și mulți oameni năpăstuiți și-au aflat acolo tămăduirea.

2.Pomenirea Sfântului Mucenic Iovan Vladimir, Regele Serbiei

Iovan Vladimir se trăgea dintr-o spiță domnească din Zahumlie. Bunicul lui se numea Hvalimir, iar tatăl lui, Petrislav. Ca rege, el a fost înțelept, milostiv, blând, feciorelnic și viteaz. Vladimir se ruga cu râvnă lui Dumnezeu și de bună-voia sa zidea biserici si le impodobea. Cu toate acestea, a avut de purtat lupte grele atât înăuntrul țării sale, cât și în afara ei: înlăuntru cu bogumilii și ereticii, iar în afară cu țarii Samuil și Vasile, care voiau să-l supună. Samuil l-a prins prin viclenie și l-a aruncat în temniță. Zăcând acolo, i s-a înfățișat înainte un înger al Domnului, care i-a vestit că va fi slobozit în curând, dar că va muri de moarte mucenicească. Ajungând să îl cunoască mai bine, Samuil l-a îndrăgit pe Iovan și i-a dăruit-o de soție pe fiica lui, Kosara. După ce Samuil a murit, a fost încununat țar fiul său Radomir. Dar el a fost ucis de fratele său geamăn, Vladislav. Tot acesta l-a chemat prin vicleșug și pe Iovan Vladimir la curtea sa și i-a tăiat capul în 1015.

Moaștele acestui sfințit rege se păstrează nestricăcioase la mănăstirea lui de lângă Elbasan și multe minuni s-au făcut printr-însele de-a lungul veacurilor până în ziua de astăzi. În 1925 s-a ridicat o biserică închinată acestui împărătesc mucenic lângă Mănăstirea Sfântului Nahum, căci Iovan Vladimir fusese un mare făcător de bine al acestei slăvite mănăstiri.

3.Pomenirea celui de-Al Doilea Sinod Ecumenic

Sinodul acesta s-a ținut în anul 318 la Constantinopol în vremea domniei Împăratului Teodosie cel Mare. Țelul său a fost întărirea învățăturii ortodoxe asupra Duhului Sfânt. Macedonie, Patriarh al Constantinopolului, învăța în chip mincinos că Duhul Sfânt este o făptură a lui Dumnezeu, iar nu o Persoană dumnezeiască, un Ipostas, drept aceea nu este de-o cinste cu Tatăl și cu Fiul, nici de-o ființă cu Ei în Sfânta Treime. La acest Sinod Macedonie a fost dat anatemei, iar învățătura despre Duhul Sfânt a fost adăugată Simbolului de credință niceean.

4.Pomenirea Sfântului și Dreptului Melchisedec, Regele Salemului

Melchisedec a trăit în vremea strămoșului nostru Avraam. După cuvintele Sfântului Apostol Pavel (Evrei 7), el a fost rege, preot și preînchipuire a Domnului nostru Iisus Hristos.

Cântare de laudă la Sfântul și Dreptul Melchisedec, Regele Salemului

Care este neamul
Lui Melchisedec, Regele Salemului?
El a fost rege și preotul
Preaînaltului Împărat, Dumnezeu.
A fost mai mare decât Avraam,
A fost și a rămas o taină.
El a binecuvântat pe Avraam,
Avraam i-a dat lui zeciuială,
În lume a fost rege și preot,
Făcându-se preînchipuirea lui Hristos.
A binevestit pacea și dreptatea,
Dar a fost și a rămas o taină.
Nașterea și sfârșitul său nimeni nu le știe,
Nici lungimea pământeștii sale vieți,
Ci se știe numai că pe pământ a trăit
Ca pildă minunată de om:
Rege, sfânt și drept,
Așa a fost Melchisedec,
Proroc și chip al lui Hristos.
Proroc a fost, fără cuvinte,
Ci numai cu viața sa cea minunată.
Proroc a fost, fără cuvinte,
Prorocind cu dreptatea și mila.

Sursa: Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, vol. I, Ianuarie – Iunie, ed. Egumenița, 2010, pag. 613 -616.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *